Geestelijke verzorging 

Als zorg thuis niet meer voldoende geboden kan worden, biedt verhuizing naar een zorgcentrum een oplossing. Verhuizing en ziekte zijn niet alleen ingrijpend voor cliënten, maar zeker ook voor hun familie en naasten. De geestelijke verzorgers van Archipel kunnen samen met u stilstaan bij wat u is overkomen en wat dat voor u betekent. Vanuit respect voor u als persoon en wat voor u belangrijk is, denken, zoeken en leven zij met u mee. 

De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kan u helpen om te gaan met complexe levens- en zingevingsvragen. Het woord ‘geestelijk’ verwijst niet alleen naar gelovig zijn, maar ook naar bezieling en verbondenheid van mensen met zichzelf, de ander, de samenleving en soms ook met God. De geestelijk verzorger is er dus voor bewoners/cliënten en naaste familieleden, ongeacht geloof of levensovertuiging. 

Op bijna alle locaties wordt in het weekend een viering verzorgd door de geestelijk verzorgers. Regelmatig worden deze vieringen opgeluisterd met live zang en muziek. Bij deze vieringen zijn zowel cliënten als familieleden en andere belangstellenden van harte welkom. De geestelijke verzorgers organiseren ook bijeenkomsten zoals seizoensmeditaties, filosofie-groepen, sfeerbijeenkomsten, meditatieve groepsbijeenkomsten en religieuze samenzang.

Ook in de laatste fase van het leven staan de geestelijk verzorgers de bewoners en hun naasten bij met gesprekken over onder andere het geleefde leven, spiritualiteit en desgewenst over rituelen die passen bij afscheid nemen. Het afscheidsritueel biedt cliënten en diens familie de mogelijkheid om samen het leven af te ronden en om kracht te vragen voor wat nog komen gaat. 

De vakgroep wordt gevormd door geestelijk verzorgers (m/v) met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden (zie onderstaande afbeelding).

Meer informatie: 

Lees hier de brochure geestelijke verzorging

Het team (niet compleet) geestelijk verzorgers: v.l.n.r. Peter Staamer, Hans Vossenaar, Christian van Zitteren, Anne Derks, Joop Lankhaar, Betty Morel, Mariolande Ikink.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures