Kortdurend verblijf

Soms heeft u tijdelijk extra zorg nodig. Bijvoorbeeld als u herstelt na een ziekenhuisopname of als uw mantelzorg er even niet is. Een kort verblijf in één van onze locaties is dan een goede oplossing.

Gericht op terugkeer

Wanneer u niet meer in het ziekenhuis hoeft te verblijven maar nog wel zorg nodig heeft, kunt u terecht bij Archipel. Gedurende maximaal drie maanden kunt u in een beschermde woonomgeving verder herstellen van een operatie of ziekte. Onze medewerkers zijn erop getraind u te stimuleren en te trainen in uw zelfredzaamheid bij dagelijkse levensverrichtingen. Zodat u weer vol vertrouwen naar huis kunt terugkeren.

Logeren met zorg

Logeeropvang is tijdelijk kortdurend verblijf bij Archipel en vooral bedoeld om de mantelzorger even te ontlasten.

  • Logeeropvang bij Wlz-zorg; Hebt u een indicatie voor Wlz-zorg en ontvangt u deze zorg thuis? Dan kunt in aanmerking komen voor logeeropvang. De Wet langdurige zorg vergoedt maximaal 156 etmalen logeeropvang per jaar. U vraagt logeeropvang aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
  • Logeeropvang vanuit de WMO; indien u geen Wlz-indicatie heeft bestaat de mogelijkheid om via uw gemeente in aanmerking.

Crisisopvang

Wanneer u in het ziekenhuis heeft gelegen en u bij thuiskomst niet direct op de hulp van uw partner en/of familie kunt rekenen, kan onze crisisopvang uitkomst bieden. In een aantal van onze locaties hebben wij standaard een bed vrij voor zulke noodsituaties.

Weekendopvang

Weekendopvang is een opname die niet langer duurt dan één weekend. Dit kan bijvoorbeeld als uw mantelzorger een weekendje weggaat en u geen vervangende zorg kunt regelen. U verblijft dan in één van onze locaties.

Nachtopvang

Bij dementie is vaak sprake van een omkering van het dag- en nachtritme. Dit betekent meestal een fysieke en psychische aanslag op uw partner en/of familie. Vanwege een gebrekkige nachtrust kan de verzorger u niet of niet meer voldoende zorg bieden. Om de partner en familie te ontzien, kunt u van de nachtopvang gebruikmaken.

Zorg bij levenseinde

Kortdurende opname is ook mogelijk voor cliënten die in de terminale fase van hun leven zijn (palliatieve zorg). Als verzorging thuis niet mogelijk of gewenst is, kunt u terecht in één van onze huiselijke locaties. Symptomen en pijn proberen we zo veel mogelijk te bestrijden en te verlichten. Daarnaast bieden we verzorging, psychische, sociale en spirituele begeleiding, bereiden we voor op het naderende levenseinde en ondersteunen we de naasten tijdens het rouwproces.

Meer informatie over kortdurend verblijf?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Een cliëntadviseur van Archipel kan u hierover informeren. U kunt bellen naar ons Servicepunt (040 264 64 64) of als u liever wilt dat wij contact met u opnemen vult u het  contactformulier in. Voor kortdurende opname heeft u een indicatie nodig.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures