Onafhankelijke klachtenfunctionaris Archipel

We begrijpen dat cliënten soms ondersteuning nodig hebben bij het formuleren van een klacht, behoefte hebben aan een luisterend oor of aan een objectieve bemiddelaar. Archipel beschikt daarom over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht met de onafhankelijke klachtenfunctionaris bespreken of u laten adviseren over de in te zetten procedure. Dit kan via het indienen van een klacht op onze website of door telefonisch contact op te nemen met Monique Heldens, onafhankelijke klachtenfunctionaris van MEE Zuidoost Brabant, te bereiken op 06 43 36 66 76

Wat doet de klachtenfunctionaris:

De klachtenfunctionaris kan de cliënt of vertegenwoordigers ondersteunen bij klachten of onvrede door te luisteren, informeren, adviseren en te bemiddelen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die u deelt met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke en onpartijdige rol.

De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van de klacht samen met cliënten en Archipel, het herstel van de relatie en van het vertrouwen tussen cliënt en Archipel, teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De klachtenfunctionaris:

  • luistert vanuit de onafhankelijke positie naar de klacht van de melder;
  • ondersteunt de melder bij het verhelderen van de klacht;
  • ondersteunt de melder bij het bespreekbaar maken van de klacht met bijvoorbeeld medewerker, manager, arts of directeur;
  • structureert en bewaakt het gehele proces;
  • ondersteunt en coacht medewerkers van betreffende organisatie in het herkennen en omgaan van een klacht;
  • heeft een signaleringsfunctie en stelt een (structurele) tekortkoming binnen de organisatie aan de orde;
  • legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de bestuurder middels een jaarverslag.

 

Meer informatie

 

 

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures