Campus Westerwind

In het groene buitengebied van Best ligt een geheel nieuwe locatie voor cliënten van Archipel: Campus Westerwind. Archipel heeft in Westerwind een atelier waar allerlei creatieve activiteiten en workshops plaatsvinden. Archipel werkt hier samen met Severinus en de familie Westerlaken. Vanuit Severinus is er een bakkerij waar cliënten met een verstandelijke beperking werkzaam zijn. Familie Westerlaken is eigenaar van het terrein, waar meerdere partijen gebruik van maken. Een levendige locatie, waar een ieder de ruimte en rust heeft om zijn/haar eigen ding te doen.

Campus Westerwind: iedereen die wil deelnemen is welkom

Een ieder die wil, kan deelnemen aan creatieve activiteiten, zoals schilderworkshops, houtbewerken, bloemschikworkshops, of bakken in de professionele bakkerij. Mede de inspirerende omgeving van Campus Westerwind zorgt ervoor dat deelnemers geprikkeld worden hun creativiteit de vrije loop te geven. Daarnaast is het mogelijk, zo nodig onder begeleiding, arbeidsmatige activiteiten te verrichten op en rondom het erf. Men kan hierbij denken aan het schoonmaken van de paardenstallen en kleine onderhoudswerkzaamheden.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures