Menu

Folders en brochures om te downloaden

Op deze pagina vindt u onze folders, brochures en andere belangrijke documenten zodat u die kunt downloaden en door kunt nemen. Als u nog documenten mist, dan kunt u dat doorgeven aan ons Servicepunt: 040 264 64 64 of servicepunt@archipelzorggroep.nl.

Folders

A
Aanvullende diensten (tarieven)
Afasiecentrum
Agressie (trainingen omgaan met agressie)
Ambulant Verpleegkundig Team (folder)
Ambulant Verpleegkundig Team - expertisegebieden
Archipel: zorg - welzijn - wonen

B
Behandeling

C
Centrum voor Geriatrische Revalidatie en Behandeling
Cliënt in Regie (folder)

Cliëntenraad

D
Dagbehandeling jonge mensen met cognitieve problemen
Dagbehandling jongeren (externe locaties)
Dagbehandeling voor ouderen met cognitieve problemen
Dagbesteding
Dagbesteding - extra mogelijkheden
* Zie hieronder voor de programmaboekjes dagbesteding
Dietisten

E
Ergotherapie

F
Fysiotherapie

G
Geriatrische Revalidatie
Gerontopsychatrie (Landrijt-Eerdbrand)
Gerontopsychiatrie op Eerdbrand
Groepstraining Parkinson

H
Huntington

K
Klachtenregeling
Klantondersteuners Berkenstaete: zelf zorg en diensten inkopen
Kopgroep

L
Leefmilieus (sociotherapeutische)
Logopedie
Leren (en werken) bij Archipel

M
Magazine Archipel in het Bijzonder
Mantelzorg Magazine
Medische zorg (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist)

O
Opbaren bij Archipel

P
Palliatieve zorg voor mensen met dementie in Ekelhof
Parkinson-dagbehandeling
Polikliniek: specialistische zorg zonder opname
Programmaboekje dagbesteding:
Akkers/Jo van Dijkhof
Berkenstaete

Dommelhoef
Ekelhof
Eerdbrand
Gagelbosch
Kanidas-Nazareth
Landrijt
Landrijt dagbehandeling
Passaat
Psychologisch onderzoek
Psychologische ondersteuning voor zelfstandig wonenden
Psychologiesche ondersteuning voor bewoners van Archipel 

R
Relatiemagazine Archipel in het Bijzonder (zie M)
Revalidatie
Revalidatie (geriatrische)

S
Seksualiteit en intimiteit
Sociotherapeutische leefmilieus

T
Tarieven aanvullende diensten

V
Vrijheid (zorg voor leven in)
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligersraad

W
Welzijnsmelding
Werken en leren bij Archipel
Wijkverpleegkundige (Archipel Thuis)
Wondpoli

Z
Zelf zorg en diensten inkopen (klantondersteuners Berkenstaete)
Zorg Welzijn Wonen volgens Archipel

Brochures

Informatiebrochure Zorg, behandeling, wonen en welzijn
Berkenstaete
Eerdbrand
Ekelhof
Kanidas
Landrijt
Nazareth
Passaat
Zuiderpark (Fleuriade en Gagelbosch)

Verantwoording

Module Algemene Voorwaarden bij ZLO
Zorginstituut Nederland: verblijf in een instelling
Zorginstituut Nederland: verblijf in een instelling - overige voorzieningen
Tarieven aanvullenden diensten
Privacyreglement
Klachtenbeleid
Richtlijn besluitvorming niet-wilsbekwame cliënten
Folder Zorg voor leven in vrijheid

Jaarverslag en Jaarrekening vindt u onder menu Over Ons - Verantwoording.