Ontwikkeling woonlocaties

Archipel onderzoekt continu de mogelijkheden tot verbetering van het wonen binnen bestaande locaties van Archipel, maar kijkt ook naar nieuwbouwmogelijkheden en naar mogelijke samenwerkingen met woningbouwcorporaties. 

Nuenen

Archipel biedt in Nuenen zorg op de locaties Akkers en Jo van Dijkhof. En dat willen we vanzelfsprekend blijven doen. De vergrijzing in Nuenen is dermate hoog dat we ook plannen ontwikkelen voor capaciteitsuitbreiding.

In 2021 starten we met de renovatie van de boerderij van Opwetten. Begin 2022 starten we hier een dagbestedingslocatie voor ouderen in combinatie met een kinderdagverblijf. Archipel en Kids Society Erica werken hierin samen. Vervolgplannen om van het landgoed een leeflandgoed te maken liggen klaar zodat in de toekomst ook gewoond kan worden op het Landgoed Opwetten. 

Landgoed Opwetten staat voor:

  • Een vernieuwende samenwerking,
  • Verbinding jong en oud
  • Met respect voor de omgeving en historie

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures