Menu

Ontwikkeling woonlocaties

Archipel onderzoekt continue de mogelijkheden tot verbetering van het wonen binnen bestaande locaties van Archipel, maar kijkt ook naar nieuwbouwmogelijkheden en naar mogelijke samenwerkingen met woningbouwcorporaties. Onderstaand de projecten waarvan Archipel momenteel de mogelijkheden onderzoekt.

Breugel, Son en Breugel 

Archipel beschikt met Acaciastaete, Berkenstaete en Cederstaete (ABC-staete) in Son al over een prachtig complex in de gemeente Son en Breugel. In 'ABC-staete' aan de Bontstraat kunnen mensen met en zonder zorgvraag een ruim appartement huren. Als er zorg nodig is, kan die direct geboden worden.

Wij vinden het belangrijk dat ook in de kern Breugel zorg op afroep beschikbaar is als dat nodig is. Met de gemeente Son en Breugel en woningcorporatie 'thuis onderzoeken wij de mogelijkheid om in het centrum Breugel zorgwoningen en zorgvoorzieningen te realiseren. Het uitgangspunt is dat niet alleen in de nieuwbouw zelf, maar vooral ook in de wijk daar omheen adequaat zorg geboden kan worden als dat nodig is. 24-uur per dag, 7 dagen in de week.

Nuenen

Archipel biedt in Nuenen zorg op de locaties Akkers en Jo van Dijkhof. En dat willen we vanzelfsprekend blijven doen. De vergrijzing in Nuenen is dermate hoog dat we ook plannen ontwikkelen voor capaciteitsuitbreiding. Akkers is prachtig gelegen in het centrum van Nuenen. We willen Akkers geschikt maken voor zwaardere zorg, zodat in Akkers zelf en in de wooncomplexen rond Akkers directe zorg beschikbaar blijft. We combineren comfortabel en zorgeloos wonen met alle voorzieningen van het dorpshart.