Ambulant Verpleegkundig Team
(AVT)

Dankzij het Ambulant Verpleegkundig Team kunnen alle cliënten van Archipel 24 uur per dag en 7 dagen in de week een beroep doen op gespecialiseerde verpleegkundigen die ambulant beschikbaar zijn.

Relevantie Ambulant Verpleegkundig Team

Archipel kiest bewust voor een ambulant team die zich niet alleen op de handeling richt, maar juist op de totale verpleegkundige zorg van de cliënt. Het mooie ervan is, dat die zorg geboden wordt waar de cliënt verblijft. Archipel ziet dit dan ook als een kwaliteitsimpuls voor de steeds complexer wordende ouderenzorg, waarbij de vaak kwetsbare oudere centraal staat. Vanuit de visie; cliënt in regie, worden met de cliënt en de zorgafdeling waar hij/zij zich bevindt, duidelijke afspraken gemaakt en werken de gespecialiseerde verpleegkundige als een kwaliteitsschil om de locaties en afdelingen heen.

Specialisaties in het Ambulant Verpleegkundig Team

Naast de verpleegkundige zorg gaan de gespecialiseerde verpleegkundigen ook aan de slag met het verder implementeren en borgen van de verschillende specialisaties (vastgelegd in zogenaamde functieprogramma's) die Archipel rijk is. Zo zijn er verpleegkundigen met als specialisatie wondzorg, mondzorg, PDL, palliatief terminale zorg, agressie en probleemgedrag, eten en (ver)slikken, medicatie, seksualiteit, verpleegartikelen en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Met de komst van het ambulant verpleegkundig team is Archipel de klok rond verzekerd van kwalitatief goede verpleegkundige zorg voor alle cliënten voor nu en voor in de toekomst! 

Kijktip: Werken als... verpleegkundige in het Ambulant Verpleegkundig Team

Bekijk de aflevering van programma Mensenwerk voor een goed beeld over waar het Ambulant Verpleegkundig Team voor staat en wat de werkwijze is.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures