quality-compassKwaliteitskompas

Archipel heeft een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld passend bij de missie, visie en kernwaarden van de organisatie: Kwaliteitskompas. Het uitgangspunt is de dialoog tussen de cliënt en de medewerker. Op basis van wat goed gaat en wat beter kan, worden verbeterpunten opgepakt. Teams leren van elkaar door verbeterpunten te delen en met elkaar in gesprek te gaan in de vorm van een kwaliteitsgesprek.

Het Kwaliteitskompas heeft verschillende reisdoelen. De inhoud van de reisdoelen van het Kwaliteitskompas zijn afgeleid uit het landelijk Kwaliteitskader en het programma 'Thuis in het verpleeghuis'. Het Kwaliteitskompas is tevens het kwaliteitsplan en -verslag van Archipel. 

Door te klikken op de Reisdoelen en de Randvoorwaardelijke thema’s (buitenste ring) vindt u de verbeterplannen, evaluaties van bestuur en  teams én achtergrondinformatie.In dit filmpje krijgt u uitleg over de werking van het Kwaliteitskompas.

quality-compass Verantwoording en leiderschap

Archipel werkt voortdurend aan de kwaliteit. De leer- en verbetercyclus is op de werkvloer aanwezig en vertaalt zich in een cyclus van reisdoelen. De resultaten worden zowel intern als extern verantwoord.

Lees meer

quality-compass Hulpbronnen & informatie

Archipel is er van overtuigd dat goede kwaliteit van verpleeghuiszorg gerealiseerd kan worden als de basis van de organisatie op orde is. Dit betekent dat onderstaande hulpbronnen of informatie beschikbaar en aanwezig zijn:

 • De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte
 • per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg);
 • Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en e­-health;
 • Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud);
 • Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie);
 • Financiën en administratieve organisatie;
 • De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZ ­instellingen en afdelingen klinische geriatrie.

Lees meer

quality-compass Voldoende vakbekwame medewerkers

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. De personeelssamenstelling van een zorgeenheid is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare medewerkers vereist het proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende medewerkers omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning levert.

Lees meer

quality-compass Samenspel mantelzorger en vrijwilliger

Een evenwichtig samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers is een belangrijke pijler van kwaliteit. Belangrijk bij het samenspel vinden wij contact, samenwerking, waardering en ondersteuning. De regie van dit samenspel kan zowel bij de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger als medewerker liggen.

Lees meer

quality-compassBasisveiligheid

Veilige zorg berust op een individuele afweging per persoon. Cliënten voelen zich veilig op de plek waar ze samen wonen; met een goede balans tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant en persoonlijke veiligheid en risico aan de andere kant. Er zijn hulpmiddelen voor het bieden van veilige zorg met aandacht voor het deskundig gebruik ervan. Binnen de organisatie is er aandacht voor en preventie van mogelijke incidenten en structurele risicosignalering. Technische voorzieningen (alarmopvolging, noodvoorzieningen, brand- inbraak- en calamiteitenpreventie) zijn op orde.

Lees meer

quality-compass Verantwoording en leiderschap

Archipel werkt voortdurend aan de kwaliteit. De leer- en verbetercyclus is op de werkvloer aanwezig en vertaalt zich in een cyclus van reisdoelen. De resultaten worden zowel intern als extern verantwoord.

Lees meer

quality-compass Hulpbronnen en informatie

Archipel is er van overtuigd dat goede kwaliteit van verpleeghuiszorg gerealiseerd kan worden als de basis van de organisatie op orde is. Dit betekent dat onderstaande hulpbronnen of informatie beschikbaar en aanwezig zijn:

 • De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte
 • per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg);
 • Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en e­-health;
 • Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud);
 • Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie);
 • Financiën en administratieve organisatie;
 • De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZ ­instellingen en afdelingen klinische geriatrie.

Lees meer

quality-compass Voldoende vakbekwame medewerkers

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. De personeelssamenstelling van een zorgeenheid is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare medewerkers vereist het proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende medewerkers omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning levert.

Lees meer

quality-compass Samenspel mantelzorger en vrijwilliger

Een evenwichtig samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers is een belangrijke pijler van kwaliteit. Belangrijk bij het samenspel vinden wij contact, samenwerking, waardering en ondersteuning. De regie van dit samenspel kan zowel bij de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger als medewerker liggen.

Lees meer

quality-compassWelbevinden

Wonen, welzijn, zorg en behandeling sluiten aan op identiteit, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzen van de cliënt. De cliënt is in regie en ervaart nabijheid, compassie en vertrouwen. De cliënt wordt gezien als een uniek persoon met zijn eigen levensverhaal en heeft een actueel zorgleefplan en medisch dossier (samen het elektronisch cliëntendossier – ECD) dat in samenspraak met hem/haar of diens vertegenwoordiger is opgesteld. Zorgdoelstellingen kunnen zijn: hulp bij wassen, mondzorg, kleden, incontinentie, eten en drinken. Naast lichamelijke doelen is er ook aandacht voor mentale doelen zoals depressieve gevoelens, stemmingswisselingen, vergeetachtigheid en onbegrepen gedrag. Er is ruimte voor dialoog over levenseinde vragen.

Lees meer

quality-compass Verantwoording en leiderschap

Archipel werkt voortdurend aan de kwaliteit. De leer- en verbetercyclus is op de werkvloer aanwezig en vertaalt zich in een cyclus van reisdoelen. De resultaten worden zowel intern als extern verantwoord.

Lees meer

quality-compass Hulpbronnen en informatie

Archipel is er van overtuigd dat goede kwaliteit van verpleeghuiszorg gerealiseerd kan worden als de basis van de organisatie op orde is. Dit betekent dat onderstaande hulpbronnen of informatie beschikbaar en aanwezig zijn:

 • De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte
 • per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg);
 • Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en e­-health;
 • Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud);
 • Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie);
 • Financiën en administratieve organisatie;
 • De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZ ­instellingen en afdelingen klinische geriatrie.

quality-compass Voldoende vakbekwame medewerkers

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. De personeelssamenstelling van een zorgeenheid is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare medewerkers vereist het proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende medewerkers omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning levert.

quality-compass Samenspel mantelzorger en vrijwilliger

Een evenwichtig samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers is een belangrijke pijler van kwaliteit. Belangrijk bij het samenspel vinden wij contact, samenwerking, waardering en ondersteuning. De regie van dit samenspel kan zowel bij de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger als medewerker liggen.

quality-compassWoon- en leefplezier

De woon- en leefomgeving (locatie, afdeling, leefmilieu, kamer/appartement) is een plek waar het goed leven is, zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de cliënt. Het is kwalitatief goed, schoon, veilig en comfortabel, met ruimte voor privacy. De leefomgeving nodigt uit tot sociaal contact, prettige bezigheden en het eten is lekker. Respect voor de leefsfeer is het hier uitgangspunt. De cliënt of diens vertegenwoordiger is degene die keuzes maakt; zijn/haar mening is het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening. De cliënt blijft actief betrokken bij dagelijkse bezigheden en kan deelnemen aan activiteiten die hij/zij zinnig vindt, binnen of buiten de leefomgeving.

Lees meer

quality-compass Verantwoording en leiderschap

Archipel werkt voortdurend aan de kwaliteit. De leer- en verbetercyclus is op de werkvloer aanwezig en vertaalt zich in een cyclus van reisdoelen. De resultaten worden zowel intern als extern verantwoord.

quality-compass Hulpbronnen en informatie

Archipel is er van overtuigd dat goede kwaliteit van verpleeghuiszorg gerealiseerd kan worden als de basis van de organisatie op orde is. Dit betekent dat onderstaande hulpbronnen of informatie beschikbaar en aanwezig zijn:

 • De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte
 • per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg);
 • Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en e­-health;
 • Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud);
 • Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie);
 • Financiën en administratieve organisatie;
 • De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZ ­instellingen en afdelingen klinische geriatrie.

quality-compass Voldoende bekwame medewerkers

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. De personeelssamenstelling van een zorgeenheid is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare medewerkers vereist het proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende medewerkers omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning levert.

quality-compass Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers

Een evenwichtig samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers is een belangrijke pijler van kwaliteit. Belangrijk bij het samenspel vinden wij contact, samenwerking, waardering en ondersteuning. De regie van dit samenspel kan zowel bij de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger als medewerker liggen.

Kwaliteitsrapportage

In 2021 hebben we bij Archipel ons kwaliteitssysteem, het Archipel Kompas, verder doorontwikkeld. Het Kwaliteitskader Verpleeghuizen werd prominenter de leidraad voor de verbeterplannen en werd ook verwerkt in nieuwe kaders. Met als doel om zaken logisch met elkaar te verbinden. Kwaliteit is namelijk niet iets dat onze mensen apart aandacht moeten geven, kwaliteit leveren ze immers iedere dag door de zorg die ze geven.

De netwerkverpleegkundigen ondersteunen elk team met het aandacht geven aan de nieuwe kaders gericht op kwaliteit; persoonsgerichte zorg, rapporteren volgens een methodiek, evalueren van MIC meldingen, het maken en opvolgen van verbeterpunten uit calamiteiten. De cijfers en verhalen daarover vindt u in het kwaliteitsrapportage 'Kwaliteit is van ons allemaal'.

Voorzijde-kwaliteitsrapp-kwartaal-2-2023.png

Bekijk onze vorige kwaliteitsrapportages:

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures