25 augustus 2020

Zorg vanuit het perspectief van de cliënt

Begin 2017 trad Wil Peijnenburg toe tot de cliëntenraad van Archipel, met als doel om iets terug te kunnen doen voor de organisatie die zijn naasten met zo veel liefde heeft verzorgd. Nog steeds denkt hij vanuit zijn rol op gepassioneerde wijze mee over manieren om de zorg voor en het welzijn van cliënten te verbeteren.

Waarom ben jij lid geworden van de cliëntenraad?

“Enkele jaren geleden werd mijn schoonmoeder hulpbehoevend. Voor de benodigde ondersteuning deden wij een beroep op de thuiszorgorganisatie van Archipel, Archipel Thuis. Ik zag van dichtbij met hoeveel liefde en passie de zorgmedewerkers zich inzetten. Dit motiveerde mij om lid te worden van de cliëntenraad, met het idee om iets terug te kunnen doen. Een tijdje later werd mijn zwager opgenomen in Archipel Gagelbosch (onderdeel van Zuiderpark). Om ook voor deze locatie iets te kunnen betekenen, trad ik toe tot de cliëntenraad van Zuiderpark. In korte tijd werd ik voorzitter van de raad en daarmee lid van de centrale cliëntenraad van Archipel. Op dit moment vervul ik deze twee laatste rollen nog steeds, hoewel mijn schoonmoeder en zwager helaas allebei zijn overleden. Ik vind het belangrijk om betrokken te blijven en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven medemogelijk te maken in de huizen.”

Wat is er volgens jou nodig om kwaliteit van leven te bieden?

“Ik denk dat we de manier van leven en de wensen van cliënten zo veel mogelijk centraal moeten stellen in de zorg. Het programma ‘Cliënt in regie’ van Archipel beantwoordt hier wat mij betreft perfect aan. Toch blijft het een uitdaging om in de praktijk altijd vanuit het perspectief van de cliënt te denken. Dit zag je bijvoorbeeld tijdens de bezoekregeling in de coronacrisis: deze stond voor mijn gevoel haaks op wat wij met ‘Cliënt in regie’ willen uitdragen. Op dat moment hadden we echter geen andere keuze, maar de impact was enorm. Mochten we ooit met een soortgelijke situatie geconfronteerd worden, dan denk ik dat zowel cliënten, naasten en medewerkers gebaat zijn bij een ruimere opzet van de regelingen, waarbij meer eigen regie mogelijk is. Over dit soort onderwerpen gaan wij als raden graag in gesprek, met als doel om te zoeken naar passende oplossingen.”

Kun je een voorbeeld geven van zo’n oplossing?

“Vanaf volgend jaar wordt er een vast percentage van het budget van het Waardigheid & Trots-programma gereserveerd voor dagbestedingsactiviteiten. Om ervoor te zorgen dat dit percentage binnen Archipel goed wordt besteed - ook voor cliënten die minder waarde hechten aan dagbesteding bijvoorbeeld – zijn we het gesprek aangegaan met de dagbesteding van Archipel en de raad van bestuur. Dit heeft geleid tot aangescherpte afspraken die meer tegemoetkomen aan de wensen van cliënten. Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop we vanuit de raden het perspectief van de cliënt telkens vertalen in oplossingen en zo bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.”

Wil jij net als Wil een bijdrage leveren aan het welzijn van bewoners? Binnen de centrale en lokale cliëntenraden zijn we op zoek naar enthousiaste leden. We nodigen je van harte uit om vrijblijvend kennis te maken!

Contact

Zorg vanuit het perspectief van de cliënt

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures