21 april 2021

Nog meer aansluiten bij de leefwereld van bewoners

Ruim twee jaar geleden verhuisde de moeder van Marja Bonink naar Archipel Eerdbrand. Algauw raakte Marja als dochter en liefdevolle mantelzorger nauw betrokken bij het reilen en zeilen binnen het verpleeghuis. De betrokkenheid motiveerde haar om lid te worden van de cliëntenraad – een rol die ze alweer bijna twee jaar lang met enthousiasme vervult.

Wat was voor jou reden om lid te worden van de cliëntenraad?

“De afgelopen jaren heb ik van dichtbij meegemaakt hoe ingrijpend het leven van mijn moeder is veranderd. Mijn moeder woonde tot haar 95e zelfstandig. Toen er bij haar dementie werd geconstateerd werd ze echter steeds meer hulpbehoevend. Lange tijd konden we haar thuis ondersteunen en verzorgen, totdat alleen wonen niet meer verantwoord was. Drie jaar geleden heb ik met veel verdriet het besluit genomen dat ze beter af is in een omgeving waar ze 24/7 de juiste zorg en begeleiding krijgt. Die overgang was voor ons allebei heel heftig. Mijn moeder had veel moeite met ‘wennen’ aan de nieuwe situatie; zij miste haar thuis. En ook het gevoel van afhankelijkheid viel haar zwaar. Als dochter en mantelzorger probeer ik er zo veel mogelijk voor haar te zijn en te helpen waar ik kan. Vanuit die betrokkenheid ben ik twee jaar geleden lid geworden van de cliëntenraad.”

Op welke manier zet de raad zich in voor de bewoners van Eerdbrand?

“Als cliëntenraad staan we heel dicht bij de leefwereld van bewoners. Hierdoor kunnen we de behoeften van bewoners goed duiden en de organisatie als het ware een spiegel voorhouden. Soms wordt een besluit genomen dat in de praktijk minder goed uitpakt bijvoorbeeld. Daar wijzen wij de organisatie dan op. Zo werd onlangs het horecagedeelte van de Gasterij als gevolg van de coronamaatregelen ‘gesloten’. Voor bewoners heeft deze ruimte echter niet alleen een horecafunctie, maar vormt het vooral het verlengde van de eigen woonkamer. We zijn toen met de organisatie in gesprek gegaan, waarna de Gasterij als ‘woonkamer’ weer is geopend. Bewoners kunnen nu op een veilige manier met een naaste samenkomen onder het genot van een kopje koffie of thee.”

Waar liggen jouw ambities voor de toekomst?

“Ik zou het mooi vinden als de leefwereld van bewoners nog meer centraal komt te staan in de zorg. Daarvoor is het belangrijk dat de medewerker de bewoner en zijn of haar verhaal goed kent. Ook naasten vervullen hierin een grote rol; zij kunnen als geen ander duiden wat de wensen van een bewoner zijn. Er mag daarom wat mij betreft nog meer aandacht komen voor dit samenspel tussen bewoner, naaste en medewerker. Naast fijn wonen, goede zorg en passende dagbesteding vind ik ook zingeving een belangrijk thema. Veel bewoners willen zich nuttig kunnen maken, een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat kan al door iets heel kleins. Zo ontfermt een van de bewoners van Eerdbrand zich geregeld over de bloembakken in de tuin. Dit soort kleine dingen hebben vaak een enorme impact op het gevoel van eigenwaarde en de kwaliteit van leven. De komende tijd willen we kijken of we dit breder kunnen ontwikkelen, met als doel om de eigen identiteit en het levensverhaal van bewoners nog meer in stand te houden.”

Wil jij je net als Marja inzetten voor onze bewoners? Samen met ons ideeën uitwisselen die bijdragen aan een zo prettig mogelijk leven? De cliëntenraad van Eerdbrand is op zoek naar enthousiaste leden. We nodigen je van harte uit om vrijblijvend kennis te maken! Stuur een mail naar Clientenraad.Eerdbrand@archipelzorggroep.nl.

Nog meer aansluiten bij de leefwereld van bewoners

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures