Algemene voorwaarden

Wanneer u zorg afneemt van Archipel, sluit u in feite een contract met ons af voor zorglevering. Dat is gebonden aan een aantal voorwaarden.

Een aantal landelijke organisaties van zorgaanbieders en cliënten hebben algemene voorwaarden voor zorglevering ontwikkeld. Deze voorwaarden geven duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie tussen cliënt en zorgorganisatie. Daardoor kunnen we concrete afspraken maken over wat we van elkaar mogen verwachten en wat de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn. Om goede zorg te kunnen verlenen, mag de zorgaanbieder verwachten dat een cliënt de geldende omgangsvormen in acht neemt, geen irreële eisen stelt en zich houdt aan eisen die de Arbo-wetgeving stelt. De cliënt mag van de zorgaanbieder onder andere verwachten dat deze duidelijk aangeeft welke zorg geleverd wordt, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat de huisregels zijn.

Hoe te gebruiken?

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen cliënten en Archipel. Als u bij Archipel in zorg komt, sluit de cliëntadviseur een individuele overeenkomst met u af. De algemene voorwaarden maken hiervan onderdeel uit. In de overeenkomst kunnen we bijvoorbeeld nog aanvullende (zorg)arrangementen en diensten met u afspreken. Ook kunnen we vooraf toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de verplichte jaarlijkse meting van de zorgkwaliteit.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures