Menu

Raad van Bestuur

De driehoofdige, collegiale Raad van Bestuur van Archipel wordt gevormd door:

  • Eppie Fokkema (voorzitter)
  • Monique Hertogs
  • Lisette Burnett (a.i.)

Karel de Grotelaan 415
5654 NN Eindhoven
t 040 265 41 02
secretariaat.raadvanbestuur@archipelzorggroep.nl