Menu

Kompasthema Voldoende vakbekwame medewerkers

Vakmanschap, gericht om zorg en behandeling van goede kwaliteit te bieden, met als belangrijkste doel de cliënt de regie te laten behouden. Om deze zorg op een goede manier te bieden, is het van belang dat:

  • Onze medewerkers betrokken en deskundig zijn
  • Er een juiste mix is van medewerkers en hun vakkennis
  • Er voldoende mogelijkheden zijn tot het ontwikkelen van kennis

Algemeen uitgangspunt daarbij is betrouwbaarheid: doen wat je hebt afgesproken. Dit thema is in januari 2017 geëvalueerd binnen Archipel Kompas (zie achtergronden), deze evaluatie zal herhaald worden in januari 2019.

 Actiepunten 2018

De belangrijkste redenen voor de moeite die Archipel ervaart bij de werving en selectie van talent is het aantrekken van de economie, wijzigingen in kwalitatieve en kwantitatieve zorgvragen, werkdruk en imago verpleeghuiszorgsector. Door de grote vraag aan zorgmedewerkers is het behoud van medewerkers onder druk komen te staan. Een nieuwe impuls geven aan werving/selectie en behoud van medewerkers is noodzakelijk.

Opdracht Taskforce Arbeidsmarkt
Klankbordgroep Bruggenbouwers prioriteiten top 4
Nieuwsbrief Bruggenbouwen 1
Nieuwsbrief Bruggenbouwen 2
Nieuwsbrief Bruggenbouwen 3
Nieuwsbrief Bruggenbouwen 4
Nieuwsbrief Bruggenbouwen 5

De zelfsturende teams geven al geruime tijd aan dat de veelheid van taken een onevenredige belasting veroorzaken. Dit gegeven, in combinatie met de toenemende zorgzwaarte/-complexiteit en de krapte op de arbeidsmarkt, veroorzaakt een hoge werkdruk. De effectieve, directe zorgtijd voor de cliënt staat hierdoor onder druk, wat ten koste gaat van kwaliteit van zorg en aandacht voor de cliënt. Facilitering en lastenverlichting van de zorgteams verdienen de hoogste prioriteit. De toegezegde extra overheidsmiddelen kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. De krapte op de zorgarbeidsmarkt zal in deze de grootste uitdaging zijn.

In 2019 starten we met teamondersteuners per locatie, deze gebied ondersteunen de teams op het gebied van administratieve en organisatorische zaken.