Menu

Kompasthema Samenspel mantelzorgers en vrijwilligers

De betrokkenheid van familieleden is meer dan ‘er zijn’. Ook het meedenken over de zorg en het ondersteunen bij activiteiten zijn hierbij van toegevoegde waarde. Archipel bevordert het samenspel tussen familieleden, vrijwilligers en medewerkers, om zo een betekenisvolle (ver)vulling van het leven en welzijn van de cliënten te bereiken.

Zorg en behandeling sluiten aan bij de persoonlijke behoeften van de individuele cliënt. Dit doen we in samenspraak tussen cliënt, cliëntvertegenwoordiger en een multidisciplinair zorg -en behandelteam. Samen komen zij tot een passend zorg- en behandelplan.

Dit thema wordt in januari 2018 geëvalueerd binnen Archipel (zie achtergronden), deze evaluatie zal herhaald worden in januari 2020. Voor dit thema zijn op Archipel niveau geen actiepunten geformuleerd. Na de evaluatie zullen hier de verbeterplannen op teamniveau te vinden zijn.