Vacature: Lid Raad van Bestuur

Met zorginhoudelijk profiel voor de driehoofdige collegiale Raad van Bestuur

Vanwege het vertrek van één van de leden van de Raad van Bestuur per juni 2021 zoekt Archipel een lid met een (wetenschappelijk) zorginhoudelijk profiel, die naast de algemeen bestuurlijke verantwoordelijkheid vanuit zijn/haar portefeuille en expertise zich specifiek richt op de verdere ontwikkeling en positionering van de specialistische zorg voor bijzondere doelgroepen zoals NAH, Huntington, Korsakov, gerontopsychiatrie en jonge mensen met dementie.

Archipel is een middelgrote regionale organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Zuidoost Brabant. Bijna 2.000 medewerkers en 1.300 vrijwilligers bieden in en vanuit elf locaties verdeeld over de gemeenten Eindhoven, Best, Nuenen, Son & Breugel en Oerle (Veldhoven) een breed scala aan zorg- woon- en welzijnsdiensten. Naast zorg en diensten op het gebied van (complexe) langdurige zorg en revalidatie is er een Kenniscentrum voor bijzondere doelgroepen als Huntington, NAH, Korsakov, gerontopsychiatrie en voor jonge mensen met dementie. Archipel biedt dit jaarlijks aan ruim 1.100 cliënten intramuraal en evenzoveel in de thuissituatie. De organisatie is financieel gezond en heeft een omzet van ongeveer € 125 miljoen op jaarbasis.

Besturing en aanleiding vacature

Sinds 2018 bestaat de Raad van Bestuur van Archipel uit drie statutaire leden die als collectief opereren. Echter binnen dit collectieve verband wordt van de leden verwacht dat zij elkaar uitdagen, positief prikkelen en constructief tegenspreken. Het organiseren van dit gesprek draagt belangrijk bij aan het onderzoek vanuit meerdere perspectieven en een breed gewogen besluitvorming en uiteindelijk aan een nog optimaler functionerend team.

De Raad van Bestuur staat rechtstreeks in verbinding met de tachtig zorgteams in de regio. Cliënt in regie is bij Archipel het vertrekpunt. Vakmanschap en eigenaarschap zijn sleutelbegrippen, die vanuit de principes van het Rijnlands denken vormgeven aan de organisatie van Archipel. Dit vereist dat medewerkers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid antwoord geven op de vragen van de cliënt en zo ook regie kunnen voeren over hun eigen werk. Daarom zijn veel woon-zorgteams ook zelfsturend. Om deze besturingsfilosofie echt in de praktijk te laten landen is in 2017 een ingrijpende organisatieverandering doorgevoerd. Voor de zelfsturende teams is het bestuur de enige hiërarchische laag. Daarnaast heeft iedere bestuurder een specifieke, directe portefeuille-verantwoordelijkheid, voor het nieuwe lid is dit de verdere ontwikkeling en positionering van de specialistische zorg. U leest hier meer over onze missie en visie.

De vacature; Speciaal voor het bijzondere

Naast de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid en taken is het nieuwe bestuurslid specifiek verantwoordelijk voor de portefeuille specialistische zorg. Om de zorg voor deze doelgroepen verder te kunnen ontwikkelen wordt gezocht naar een kandidaat met een zorginhoudelijk en/of wetenschappelijk profiel met aantoonbare ervaring in zorgorganisaties, bij voorkeur in de ouderenzorg. Daarmee is het lid in expertise en ervaring complementair aan de voorzitter met een meer generalistisch profiel en een lid met zorg ervaring op het terrein van innovatie en kwaliteit.

Archipel levert zorg- en behandeling voor bijzondere doelgroepen. De afgelopen tien jaar is een kenniscentrum opgebouwd voor bijzondere doelgroepen als mensen met de Ziekte van Huntington, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Korsakov, MS, ZHIS, GRZ, gerontopsychiatrie en jonge mensen met dementie. Het kennis- of expertisecentrum is bekend in Zuid-Nederland, werkt veel samen op het snijvlak van wetenschap en praktijk en geldt als advies- en praktijkcentrum voor mensen die niet terecht kunnen in de reguliere -huizen en ziekenhuizen. Dit kenniscentrum zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Inhakend op de landelijke regelingen voor expertisecentra zal het kenniscentrum kwalitatieve groei en kennisoverdracht als belangrijkste speerpunt hebben. Het bestuurslid neemt het voortouw in de groei, is actief in landelijke en regionale netwerken en weet de professionals in de lead te brengen.

Affiniteit met kwetsbare mensen in onze samenleving is vanzelfsprekend. In het bijzonder de drive om te verdiepen in de complexiteit van specialistische doelgroepen en de professionele kennisontwikkeling te stimuleren. Het lid heeft inzicht in de ontwikkelingen van de sector, de kansen én bedreigingen en wat dit betekent voor de dienstverlening van Archipel en zijn medewerkers. Een toegankelijke persoonlijkheid met een helicopterview die tevens in de nabijheid van medewerkers en cliënten weet te staan. Die op basis van vertrouwen en openheid een cultuur bevordert waarin aanspreken, uitspreken en afspreken én samenwerken vanzelfsprekend zijn.

Voor informatie en solliciteren

Voor een uitgebreide beschrijving van het functieprofiel en de procedure verwijzen wij u naar de website van Crown Gillmore. Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Marieke Oosting van Crown Gillmore: 033 – 28 58 700.

Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen via Crown Gillmore (zie hierboven). Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vóór 31 mei 2021.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures