Randvoorwaardelijk thema Samenspel mantelzorgers en vrijwilligers

Een evenwichtig samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers is een belangrijke pijler van kwaliteit. Belangrijk bij het samenspel vinden wij contact, samenwerking, waardering en ondersteuning. De regie van dit samenspel kan zowel bij de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger als medewerker liggen.

 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures