Kompasreisdoel Basisveiligheid

Veilige zorg berust op een individuele afweging per persoon. Cliënten voelen zich veilig op de plek waar ze samen wonen; met een goede balans tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant en persoonlijke veiligheid en risico aan de andere kant.

Er zijn hulpmiddelen voor het bieden van veilige zorg met aandacht voor het deskundig gebruik ervan. Binnen de organisatie is er aandacht voor en preventie van mogelijke incidenten en structurele risicosignalering. Technische voorzieningen (alarmopvolging, noodvoorzieningen, brand- inbraak- en calamiteitenpreventie) zijn op orde.

Incidentencommissie

Archipel zorgt voor een correcte registratie van voorgevallen incidenten. Deze incidentenregistratie is voor ons een middel om van te leren en om onze zorg te verbeteren. Zowel op cliëntniveau, teamniveau als op centraal niveau, wordt met behulp van de incidentenregistratie gewerkt aan veiligheid en kwaliteit. De incidentencommissie verzorgt de verslaglegging van deze incidenten, en ondersteund de medewerkers bij analyse en verbeteracties op het gebied van valpreventie, medicatie en agressie.

Video Kwaliteitskompas

Analyse onvrijwillige zorg 2020
2020 geldt als overgangsjaar van de Wet Bopz naar de Wzd. In het rapport ‘Analyse onvrijwillige zorg’ laten we zien hoe we dat doen en welke maatregelen er zijn getroffen om onvrijwillige zorg te verminderen.

Verbeterplannen per locatie 2021

Akkers
Berkenstaete
Dommelhoef
Eerdbrand
Fleuriade
Gagelbosch
Kanidas
Kwadraat
Landrijt
Lindehof
Nazareth
Passaat

In de loop van het jaar worden de resterende verbeterplannen van de locaties toegevoegd.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures