Hersenz

Hersenz is een behandeling voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase. Archipel biedt deze behandeling aan in samenwerking met SWZ. De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop mensen met een hersenletsel problemen ervaren:

  • Cognitie
  • Emoties en gedrag
  • Vermoeidheid
  • Motoriek
  • Communicatie
  • Leefomgeving: familie en vrienden

Deze probleemvelden zijn de bouwstenen van Hersenz. De behandeling is gericht op het omgaan met de beperkingen, het verwerken van veranderingen en verlies, en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. Door de combinatie van behandeling in een groep en behandeling thuis wordt het geleerde daadwerkelijk geïntegreerd in het dagelijks handelen. De combinatie van cognitieve modules en een bewegingsprogramma versterkt het effect. Hersenz richt zich ook op de naasten, onder meer via behandeling thuis. 

Waarom Hersenz?

Mensen die hersenletsel oplopen door een CVA, ongeval, zuurstoftekort of hersenaandoening komen vaak in het ziekenhuis en of in het revalidatiecentrum terecht. Na de herstelperiode pakken ze hun leven weer op. In de chronische fase worden soms de gevolgen van het hersenletsel pas in volle omvang merkbaar en valt er nog veel te verwerken en te leren. Vaak duurt het maanden of jaren voordat de persoon zelf goed zicht heeft op de veranderingen en weer grip op zijn leven heeft. Ook de naasten moeten leren omgaan met de veranderingen bij hun partner, ouder of kind en hun eigen leven. Deze groep mensen kan baat hebben bij de behandelvorm Hersenz.

Regelmatig worden er door informatiebijeenkomsten of inloopmiddagen georganiseerd. Vanwege het coronavirus zijn deze bijeenkomsten nu online. Bekijk hier de bijeenkomsten. 

Samenwerking Archipel en SWZ

In de regio Eindhoven wordt het behandelprogramma Hersenz aangeboden door Archipel en SWZ samen. 

Wilt u meer informatie? Bel ons op 040-264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040-261 01 02

Of neem contact op met SWZ door te mailen naar hersenz@swzzorg.nl of te bellen naar 088-799 88 85 of 06-4001 2990

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures