Menu

Diëtetiek bij Archipel

Een diëtist geeft adviezen over voeding bij gezondheid en ziekte en biedt begeleiding bij de uitvoering hiervan. Een diëtist kan u helpen bij alle vragen over voeding.

Daarnaast helpt een diëtist ook bij lichamelijke klachten die met voeding te maken hebben (bijvoorbeeld diarree of obstipatie) en de diëtist kan u begeleiden bij ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten, overgewicht, ondergewicht, longziekten, diabetes mellitus of als u een verhoogd risico hebt op het ontstaan van een van deze ziektebeelden.

Cliënten met onderstaande achtergrond/problemen in de leeftijdscategorie van 65+:

 • Kwetsbare ouderen
 • Ondergewicht/onbedoeld gewichtsverlies
 • Slik- en kauwproblemen

Specialistische doelgroep: 

 • CVA (18+)
 • NAH (18+)
 • Korsakov (18+)
 • MS (18+)
 • Parkinson (18+)
 • Huntington (18+)

Tijdens het eerste gesprek vraagt de diëtist na wat u eet en drinkt. Samen wordt er gekeken naar uw leefstijl, gewoonten en of er sprake is van eventuele klachten en ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op het eten en drinken. Vervolgens bekijkt de diëtist samen met u hoe u tot een passend dieet kunt komen, die bij uw persoonlijke situatie past. In vervolggesprekken wordt gekeken hoe het met u en het opvolgen van de adviezen gaat. Zo nodig, worden de adviezen bijgesteld.

In de folder Diëtist leest u meer over de mogelijkheden. Meer weten over de diëtisten van Archipel? Bel ons op 040-2646464 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040-2610102.

Diëtist aanwezig bij gezondheidscentra

De diëtisten van Archipel werken samen met enkele gezondheidscentra. Zo hebben de onderstaande twee gezondheidscentra er een gespecialiseerde diëtiste bij!

 • Gezondheidscentrum Clematis aan de Gerard Philipslaan 143A in Eindhoven.
 • Gezondheidscentrum Zuiderpark aan Gagelboschplein 200 in Eindhoven (Gestel).

Voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met secretariaatdienstbehandeling.Dommelhoef@archipelzorggroep.nl of via 040 – 26 10 102.