Muziektherapie bij Archipel

De muziektherapeuten bij Archipel Zorggroep zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met een (complexe) zorgvraag. Zij zijn werkzaam in het Expertisecentra binnen Archipel (Locatie Dommelhoef en Landrijt).

Muziektherapie

Muziektherapeuten realiseren doelen als verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie met de inzet van muziek. U komt voor muziektherapie in aanmerking via een verwijzing van de arts of psycholoog. De muziektherapeut werkt nauw samen met de psychologen en andere behandelaren.

De muziektherapeuten behandelen diverse problemen: depressieve klachten, rouw- en verliesproblematiek, apathie, problemen omtrent communicatie en spraak, problemen omtrent contact en interactie, niet-begrepen gedrag, problemen omtrent cognitie, geheugen en aandacht, spannings – en agressieproblematiek, etc. Muziektherapie maakt naast neurologische inzichten, gebruik van het gegeven dat muziek een middel is om met anderen te communiceren, dat muziek kan aanzetten tot bewegen en dat muziek invloed op de stemming van mensen heeft. Muziektherapie kan, afhankelijk van de indicatie en doelstellingen, zowel individueel als in groep worden aangeboden.

Muziektherapie wordt niet ingeschakeld wanneer u muziek wilt maken of luisteren als vrijetijdsbesteding.

U hoeft niet muzikaal geschoold te zijn om een muziektherapeutische behandeling te volgen. Muziek is het middel, niet het doel. Het gaat er bij de muziektherapie niet om dat u mooie muziek moet maken maar dat u muziek maakt en zich in de muziek, en middels de muziek, kunt uiten.

Zo kan muziek u bijvoorbeeld handvatten geven om gevoelens te uiten en een plek te geven of om op een betere manier met uw emoties en gevoelens om te gaan. Dit kan door samen met de therapeut te musiceren of te luisteren naar, en praten over muziek. Het ‘doen’ en ‘ervaren’ staat binnen muziektherapie centraal.

Werkgebieden Muziektherapeuten

De werkgebieden van de muziektherapeuten van Archipel zijn onder andere:

  • Dementie (zowel op oudere als jongere leeftijd)
  • Revalidatie
  • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
  • Korsakov
  • Parkinson
  • MS
  • Huntington
  • Gerontopsychiatrie (angst, stemming, psychose, persoonlijkheid etc.)

Meer weten over de muziektherapeuten van Archipel?

Kijk dan het filmpje waar u een van onze therapeuten aan het werk ziet met cliënten onderaan deze pagina. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de dienst behandeling 040-261 01 02.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures