Gerontopsychiatrie

Archipel biedt ouderen met chronische psychiatrische klachten de gelegenheid zorg te krijgen en te wonen in een ‘normale omgeving voor ouderen’. De praktijk leert dat dit erg belangrijk is. Als oudere maakt u dan, ondanks uw psychiatrische klachten, deel uit van een groep bewoners met elk hun eigen achtergrond, in een woonzorglocatie in een gewone woonwijk en sociale omgeving. 

In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Gevolgen

Als u gerontopsychiatrische klachten heeft, heeft u bijvoorbeeld problemen op het gebied van angst, stemming en persoonlijkheid. Deze problemen kunnen vroeg in het leven zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. Indien het ziektebeeld stabiel is en behandeling binnen een psychiatrische setting niet meer noodzakelijk is, kunt u in aanmerking komen voor opname in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Bijvoorbeeld op basis van lichamelijke problemen, geheugenproblemen als dementie of problemen bij het omgaan met anderen en het onderhouden van relaties. Belangrijk is dat we u helpen om de structuur in de dag te houden en u gespecialiseerde zorg te bieden waardoor u zich prettig voelt en een fijne woonplek heeft.

Gespecialiseerde zorg en behandeling

Binnen Archipel bieden we al jaren, in verschillende locaties, zorg aan gerontopsychiatrische cliënten.

  • In de verpleeghuizen Dommelhoef en Landrijt Noordertoren voor cliënten met een verpleeghuisindicatie op basis van lichamelijke problematiek en een psychiatrische achtergrond.
  • Heeft u psychiatrische problemen in combinatie met geheugenproblemen als dementie en problemen in gedrag, dan kan het Expertisecentrum Landrijt de zorg bieden die u nodig heeft. 
  • Voor mensen die psychiatrische problemen hebben in combinatie met geheugenproblemen zoals dementie (symptomen) zijn er woon/zorg-mogelijkheden in het Kwadraat.

In samenwerking met de GGzE heeft Archipel ook twee woonvoorzieningen ontwikkeld binnen woonzorgcentrum Eerdbrand. Hier bieden we op twee afdelingen zorg aan mensen met lichte psychiatrische of persoonlijkheidsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Hier hebben zij de mogelijkheid om in een eigen appartement te wonen. Vanuit de GGzE  is er een psychiater, verpleegkundig specialist ggz en gz-psycholoog van de ggz betrokken bij het team, zodat de juiste behandeling en zorg geboden kan worden op de plek waar u woont.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures