Dagbehandeling Parkinson

U woont thuis en wilt daar graag blijven wonen, maar heeft door een aandoening, zoals Parkinson, behandeling en begeleiding nodig. Dan kunt u bij de dagbehandeling van Archipel terecht.

Met oefeningen en behandelingen helpen wij u om uw mogelijkheden en zelfstandigheid te herstellen of te behouden. En dat is nog maar één van de goede kanten van Dagbehandeling Parkinson. Belangrijk voor veel mensen is ook lotgenotencontact en de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij uw wensen en behoeftes. Samen met het multidisciplinair team wordt er een persoonlijk behandelplan met u gemaakt. Als er vragen zijn op het gebied van dagbesteding kan de dagbestedingscoach samen met u en uw contactverzorgende kijken wat de mogelijkheden zijn. Samen met u wordt er dan, uitgaande van uw eigen passies en wensen, een programma op maat gemaakt.

Begeleiding en behandeling bij Dagbehandeling Parkinson

Op de dagbehandeling van Archipel krijgt u professionele begeleiding en/of behandeling in een sfeervolle omgeving in Dommelhoef. U kunt gebruikmaken van individuele therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Verder is er volop keuze uit individuele en groepsgewijze activiteiten. Te denken aan geheugentraining, bewegingsgroepen, yoga, creatieve activiteiten en zanggroepen. Maar ook alledaagse dingen krijgen aandacht zoals tafels dekken, planten verzorgen en koffie inschenken. Ook dit valt onder therapie om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Uw dagprogramma vult u naar eigen wens zelf in, want u weet het beste welke begeleiding u nodig heeft.

Ine, cliënt van de dagbehandeling, deelt graag haar ervaring met u. 

Medewerkers

Elke cliënt krijgt een vast aanspreekpunt: de contactverzorgende. Hij of zij is aanspreekpunt voor alle vragen en is aanwezig bij familiegesprekken en behandelteamgesprekken en onderhoudt het contact met uw familie en mantelzorgers. Alle betrokken medewerkers bij Dagbehandeling Parkinson zijn geschoold via ParkinsonNet.

Behandelplan

De cliëntadviseur komt thuis bij de cliënt om kennis te maken. Daarna volgt een uitgebreide kennismaking in Dommelhoef met de specialist ouderengeneeskunde en de contactverzorgende. Op de eerste dag van de dagbehandeling maakt u kennis met de behandelaren en stelt u samen met hen uw behandeling samen. Verdere praktische zaken bespreekt de contactverzorgende verder met u. Na ongeveer zes tot acht weken nodigen wij u en uw mantelzorgers/familie en eventueel huisarts en andere hulpverleners uit. Tijdens dit gesprek bespreken we de stand van zaken en maken afspraken over hoe we verder gaan. Zo nodig passen we uw behandelplan aan.

Locatie

In Dommelhoef aan de Parklaan kunt u terecht voor Dagbehandeling Parkinson. Eén van onze chauffeurs haalt u op en brengt u thuis met een bus, op de tijden die wij met u afspreken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Een cliëntadviseur van Archipel kan u hierover informeren. Eén telefoontje naar ons Servicepunt is voldoende: 040-264 64 64.

 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures