Menu

Kopgroep - ontmoetingsgroep voor mensen met dementie

“De kopgroep biedt mij ruggensteun; ik kan over onderwerpen praten waar ik anders niet zomaar over zou beginnen.”

Het leren omgaan met de gevolgen van dementie is, zacht gezegd, een hele uitdaging. Passende ondersteuning is voor de mensen die het treft bij dit proces onmisbaar. Deze ondersteuning wordt u geboden in de ‘Kopgroep’: een ontmoetingsgroep met maximaal acht deelnemers voor mensen met dementie.

De Kopgroep komt wekelijks op woensdagochtend van 9.45 tot 11.45 uur bij elkaar in een locatie buiten het verpleeghuis in Eindhoven. De bijeenkomsten bestaan uit:
- kennismaken
- bewegen
- ervaringen uitwisselen
- gezamenlijke afsluiting met muziek of gedichten

Lees meer over de Kopgroep in de folder of bel voor meer informatie naar 040 264 64 64 of mail naar kopgroep-kanidas@archipelzorggroep.nl