Archipel Afasiecentrum Eindhoven

Naast de zorg- en functieprogramma’s ontwikkelt het Expertisecentra specifieke producten en diensten die zijn afgeleid van deze programma’s. Een voorbeeld van een specifieke dienst is het Afasiecentrum. 

Archipel Afasiecentrum Zuidoost-Brabant is opgezet samen met Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven. In activeringsprogramma’s leren onze cliënten beter omgaan met de stoornissen. We werken in groepen omdat men het meeste leert van lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Dit geldt voor mensen met afasie én voor hun partners. Het afasiecentrum werkt vraaggestuurd en daardoor varieert het aanbod van groepen en activiteiten. Te denken valt aan allerlei gespreksgroepen, leesgroepen, schrijfgroepen, computergroepen, groepen voor het leren omgaan met geld en financiën en communicatietrainingen voor afasiepatiënten en hun naasten. 

Afasie Vereniging Nederland heeft het Afasiecentrum in een audit ruim voldoende beoordeeld. Zij stelt onder andere dat er “een goede sfeer heerst waarin professionele aandacht is voor cliënten, partners, mantelzorgers en medewerkers.”
Voor meer informatie over het Afasiecentrum kunt u kijken op de website van Afasievereniging Nederland of de folder bekijken

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures