Jonge mensen met dementie

Dementie is een aandoening waarbij we vaak denken aan een ziekte die alleen voorkomt bijouderen. Maar dementie komt ook voor bij jongere mensen. Alzheimer Nederland schat dat er in Nederland ongeveer 12.000 mensen zijn die lijden aan een dementiesyndroom dat voor het 65e levensjaar begonnen is. Het betreft hier overwegend mensen tussen 45 en 65 jaar. Dementie kan zich op allerlei verschillende manieren uiten. De eerste verschijnselen van dementie op jonge leeftijd doen denken aan depressie of burn-out.

Deze groep jonge mensen met dementie is niet zonder meer vergelijkbaar met de oudere dementerenden. Doordat ze in een andere leeftijdsfase zitten, hebben ze andere problemen en behoeften. In de reguliere PG verpleeghuiszorg is hiervoor doorgaans weinig oog, en zijn er onvoldoende mogelijkheden om op deze behoeften in te gaan. Bij Archipel worden jonge mensen met dementie samengebracht. Met het voordeel dat er een speciaal ontwikkeld zorgaanbod is, gericht op de specifieke wensen en behoeften van deze jonge mensen. Daarbij is de omgang en het contact met leeftijdgenoten een belangrijk voordeel ten opzichte van de reguliere dementiezorg. In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Gespecialiseerde zorg

Binnen Landrijt wordt al vele jaren gespecialiseerde zorg geboden aan deze bijzondere groep. Er is een expertteam waarin de verschillende disciplines (te denken aan de psycholoog, fysiotherapeut) samen met de verpleging en verzorging én de betrokken jonge mensen werken aan continue verbetering van de zorg en welzijn. Er is een zorgprogramma ontwikkeld en de woongroep heeft als eerste afdeling voor jonge mensen met dementie het Prezo-Keurmerk voor Dementie op jonge dementie toegekend gekregen, waarna het team is geïnterviewd door Pespekt. 

Woongroep

In Eindhoven heeft Archipel in locatie Landrijt een woonvorm waarbij de jonge mensen met dementie samen wonen en leven onder de begeleiding en zorg van een speciaal geschoold team. Iedere cliënt heeft een eigen ruime kamer met sanitair en maakt gebruik van de grote woonkeuken waar samen wordt gegeten. Binnen Landrijt worden vele zinvolle dagbestedingsactiviteiten geboden, waaronder arbeidsmatige werkzaamheden, maar ook vele muzikale, culturele en (meer) beweeg-activiteiten. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures