Innovatie bij Archipel

 

Bij Archipel vinden we continu leren, verbeteren, ontwikkelen, onderzoeken en vernieuwen heel vanzelfsprekend. We volgen opleidingen en trainingen, doen wetenschappelijk onderzoek en delen graag onze kennis.

We gaan continue op zoek naar (technologische) vernieuwingen, maar altijd met oog voor de dagelijkse praktijk en om de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren. Samen met onze partners maken we handig gebruik van alle denkkracht en vernuft in de Brainportregio. Omdat we erop vertrouwen dat technologie en informatica kansen bieden om de juiste dynamische verbindingen te versnellen, te verbreden en kwalitatief beter te maken.

Anders Werken in de Zorg Zuidoost-Brabant

Bij Anders Werken in de Zorg is ons doel met minder tijd en inspanning goede zorg te blijven bieden. We streven ernaar ouderen zelfredzamer te maken, waar dat kan door inzet en implementatie van innovaties en technologieën. Niet langer meer zelf het wiel uitvinden, maar samen Anders Werken in de Zorg.

Innovatiefonds Ouderenzorg - IFOZ

Samen met partners Envida, tanteLouise, Thebe en innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ richtten we in april 2021 een nieuw Innovatiefonds Ouderenzorg op. Initiatiefnemers met een vernieuwend concept dat bijdraagt aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of zelfredzaamheid thuis kunnen terecht bij het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ).  

Mobiele Diagnose Box

Één van de inmiddels gerealiseerde producten van het Zorg Innovatie Platform is de digitale dokterstas ofwel Mobiele Diagnose Box. Deze is ontwikkeld tijdens het project ‘Behandelcirkels’; hier onderzoeken we hoe in de avonden, nachten en weekenden de basis-medische zorg voor cliënten op een effectieve, kwalitatieve én toekomstbestendige manier vormgegeven kan worden. Hier is de digitale dokterstas ontstaan; een koffer met daarin allerlei applicaties waarmee een arts op afstand kan meekijken naar de onderzoeken die bij een cliënt worden uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze digitale dokterstas is inmiddels gerealiseerd tot een Mobiele Diagnose Box en in 2020 heeft Archipel de eerste in ontvangst mogen nemen uit de handen van mede-ontwikkelaar Diamediport BV. Archipel werkt in dit project nauw samen met Vitalis. 

Deskundigheid en zorg op afstand
De Mobiele Diagnose Box is ontwikkeld om de druk op artsen (vooral in avond, nacht en weekend) te verminderen en de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen te optimaliseren. Met zorg op afstand is de cliënt is sneller en efficiënter geholpen. De gespecialiseerd verpleegkundigen van het Ambulant Verpleegkundig Team verrichten het onderzoek bij de cliënt zodat de arts op afstand een goed beeld krijgt van de situatie en daarop de behandeling kan inzetten. 

Regionaal gebruik
Het doel van de inzet van de box is het verminderen van de reislast van artsen met minimaal 25%.  Op verpleegkundig vlak willen we een verbetering en optimalisering van de triage realiseren. De technologie in de box kan bijdragen aan efficiëntere inzet van (schaarse) zorgprofessionals door het realiseren van deskundigheid op afstand. Het creëren van een veilige omgeving voor medewerkers, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg en behandeling,  is een belangrijke nevendoelstelling.

Meer informatie over de Mobiele Diagnose Box kunt u meer lezen in onderstaande artikelen:

 

Waardegedreven zorg met de inzet van robots

Ter ondersteuning bij revalidatie, taalproblemen of om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Met de ontwikkeling en inzet van robots creëert zorgorganisatie Archipel een antwoord op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

“We staan in Nederland voor een aantal flinke uitdagingen om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te blijven organiseren,” vertelt Tiny Janssen, kwartiermaker innovatie bij Archipel. “De ambitie om waardegedreven zorg aan te bieden heeft ons ertoe bewogen om op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen. We kijken daarbij hoe zorg en technologie met elkaar verbonden kunnen worden in slimme innovaties, zoals de ontwikkeling en inzet van robots.”

Het verschil maken
Zo’n zeven jaar geleden deed de eerste robot zijn intrede in Archipel. “We merkten meteen dat de robot een positief effect had op sociaal gebied, bijvoorbeeld bij het verminderen van eenzaamheid,” aldus Tiny. “Vanuit die ervaring – en de visie dat we door het aangaan van verbinding en het delen van kennis nog slagvaardiger in kunnen spelen op maatschappelijke uitdagingen – zijn we een samenwerking gestart met diverse softwarebedrijven.

Het is ons doel om software mee te ontwikkelen die bijdraagt aan het ondersteunen van de zelfredzaamheid van cliënten en zo zorgconsumptie te verminderen. De ontwikkeling van de mensachtige robot Pepper die ondersteunt bij revalidatie en de slaaprobot die helpt bij slaapproblemen zijn hier mooie voorbeelden van. We onderzoeken nu hoe we voor diverse vraagstukken op maat een oplossing kunnen creëren, zodat ouderen zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis kunnen wonen. We geloven dat we zo het verschil kunnen maken in de ouderenzorg, nu maar vooral ook in de toekomst!”

0R8A4137verkleind.jpg 

Meer informatie

Binnen alle deelnemende organisaties zijn kwartiermakers aangesteld. Bij Archipel is dat Tiny Janssen, contact opnemen kan via tiny.janssen@archipelzorggroep.nl 

Robotisering in de zorg

VNO-NCW heeft filmopnames gemaakt voor hun project 'Robotisering in de gezondheidszorg'. In verschillende locaties maakt Archipel gebruik van robots zoals een kat, een zeehond, Zora, Somnox slaaprobot: 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures