Anders Werken in de Zorg Zuidoost-Brabant

Archipel is één van de partners van Anders Werken in de Zorg in Zuidoost-Brabant. Bij Anders Werken in de Zorg is ons doel met minder tijd en inspanning goede zorg te blijven bieden. We streven ernaar ouderen zelfredzamer te maken, waar dat kan door inzet en implementatie van innovaties en technologieën. Niet langer meer zelf het wiel uitvinden, maar samen Anders Werken in de Zorg. 

We borduren hiermee voort op de gedachte van het Zorg Innovatie Platform Zuidoost-Brabant (ZIP): een actieve samenwerking tussen zorgaanbieders met als doel nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

We dragen bij aan versnelling van opschaling van (bewezen) technologische – en sociale (gedrags)interventies om arbeidsschaarste in de zorg te verminderen en tegelijkertijd zelf- en samenredzaamheid (samenzorg) te versterken. Dit doen we door samen te werken, te leren van elkaars ervaringen en kennis te delen.

 

Interessant om te lezen:

Archipel in het Bijzonder: Slimme zorg dankzij innovatiesLogo-zuidoost-brabant-1.jpg

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures