Functieprogramma's

Binnen het Archipel Expertisecentra ontwikkelen we onder andere functieprogramma’s. Dit is een bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling. Het is te gebruiken voor iedereen want we delen deze informatie graag. In de functieprogramma's worden vele handige en praktische tips beschreven en gedeeld.

De cliënt en de ervaringen van de cliënten staan hierbij centraal. Zo is er een functieprogramma over hoe agressie zoveel mogelijk is te voorkomen en indien toch ontstaat, de situatie in de juiste banen te leiden. Daarnaast is er een functieprogramma over palliatief terminale zorg waarin het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase het doel is. Maar er is ook een functieprogramma over seksualiteit, gericht op het bespreekbaar maken van het vaak zo gevoelige onderwerp.  

Bekijk onze functieprogramma's

Binnen Archipel hebben we functieprogramma’s voor vele zorg- en behandelvraagstukken. Deze kennis delen we graag! Zie hieronder de linkjes voor meer informatie per functieprogramma.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures