Zorgprogramma's: Wat is een zorgprogramma

Een zorgprogramma is het volledig aanbod voor een specifieke doelgroep. Hierin is beschreven welke activiteiten en afspraken nodig zijn om doelgerichte en samenhangende zorg te bieden. Zo’n programma stellen we samen in een multidisciplinair team van artsen, psychologen, verzorgenden, fysio- of ergotherapeuten en vertegenwoordigers van een cliëntenvereniging.

Zo hebben we binnen Archipel zorgprogramma's voor bijvoorbeeld Huntington. Hoe kan de zorg en de behandeling voor een Huntington cliënt zo optimaal mogelijk zijn. Bij het samenstellen van de zorgprogramma's werken we nauw samen met de diverse netwerken rondom de ziektebeelden. Voor Parkinson met ParkinsonNet, en voor de Geriatrische Revalidatie met de CVA-ketenpartners.

Zorgprogramma per ziektebeeld

Archipel deelt haar kennis graag. Wilt u meer weten over een zorgprogramma, klik dan hieronder op het ziektebeeld waar u meer over wilt weten.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures