Onderzoek en wetenschap

Bij Archipel werken we met kennis die via onderzoek tot stand is gekomen en onderbouwd wordt met bewijs (=evidence based kennis). Om deze kennis te vergaren en te implementeren heeft Archipel een Onderzoeks- en wetenschapscommissie.

De Onderzoeks- en wetenschapscommissie houdt zich onder meer bezig met de PDSA cyclus (Plan, Do, Study, Act) waarmee we de kennis binnen Archipel actueel houden. Daarnaast brengt de commissie (wetenschappelijk) onderzoek in de praktijk, richt ze zich op evidence based kennis en richtlijnen, zorgt ze dat de kennis van Archipel wordt gedeeld en houdt ze zich bezig met de modelpraktijk.

Ook is de Onderzoeks- en wetenschapscommissie de verbindende factor tussen de expertise die we in huis hebben, de expertise vanuit het onderwijs, de expertise vanuit landelijke en regionale netwerken en ketens, de zelfsturende teams, de vakgroepen, en de Archipel missie en visie.

Wij werken samen met externe partijen, netwerken, bedrijven en onderwijsorganisaties op het gebied van onderzoek. Indien u een aanvraag wil doen voor het verrichten van onderzoek bij Archipel, kunt u onderstaand aanvraagformulier indienen bij de Onderzoeks- en wetenschapscommissie. 

Aanvraagformulier onderzoek

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures