Huntington Café

Tijdens onze contacten met cliënten merken we dat er veel behoefte is aan informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Om deze reden is het Huntington Café opgestart, in samenwerking tussen Archipel en Land van Horne. 

In het Huntington Café wordt iedere keer een ander thema belicht aan de hand van een interview met een deskundige. Voor mensen met de ziekte van Huntington, hun partners en kinderen. Er wordt ruime gelegenheid geboden voor vragen en het delen van ervaringen.

Het eerstvolgende Huntington caféis:

Dinsdag 10 oktober 2023: Het onderwerp zal dan rouw en verlies zijn. Het is op dit moment nog niet bekend wie de gastspreker is. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Land van Horne in Weert. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures