Trainingen omgaan met agressie

Vanuit Archipel Expertisecentra wordt expertise ingezet rondom agressie in de zorg ten behoeve van interne en externe zorgverleners. Deze expertise richt zich met name op het voorkomen en omgaan, met zowel fysieke als verbale agressie, naar mensen die werken met kwetsbare cliënten die niet of nauwelijks verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun eigen handelen.

Bij diverse zorgprogramma’s (o.a. Dementie, Huntington) heeft het omgaan met agressie een belangrijke rol.

Agressietrainingen

Het Expertisecentra heeft verschillende agressietrainingen ontwikkeld die zowel intern als extern worden aangeboden. Naast deze trainingsmogelijkheden, heeft Archipel ook een brede ervaring in het opzetten van maatwerktrainingen. Het Kenniscentrum beschikt over een aantal speciaal opgeleide trainers die deze trainingen verzorgen. Inmiddels is zowel binnen de eigen organisatie als daar buiten, brede ervaring opgedaan. 

Contact trainingen omgaan met agressie

Voor meer informatie over de agressietrainingen, en de mogelijkheden om deze binnen uw organisatie te ontvangen, kunt u contact opnemen met Suzan Linders: suzan.linders@archipelzorggroep.nl

Veilig werken in de zorg

Archipel is 'good practice' in de campagne over 'Veilig werken in de zorg' die agressie in de zorg probeert tegen te gaan. Kijk hier voor het filmpje uit deze campagne. Op www.duidelijkoveragressie.nl vindt u meer informatie. 

 

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures