31 maart 2020

Interventie team (I-team) agressie

Interventie team (I-team) agressie

Interventie team (I-team) agressie

Het interventieteam (I-team) op locatie Landrijt is vergelijkbaar met de BHV (bedrijfshulpverlening), alleen dan gericht op (ge-escaleerde) situaties van agressie. I-teamleden zullen op basis van een gevaarinschatting en onderliggende behandelplannen de-escalerende interventies toepassen met in acht name van veiligheidsnormen en voorwaarden conform wet- en regelgeving als de eigen organisatie. Zij zijn getraind in vaardigheden zoals contact maken, strijd negeren, kalmeren, begrenzen en fysieke sturing geven. Fysiek ingrijpen wordt altijd als laatste optie gezien. Deze procedure verloopt gestructureerd. Iedereen weet wat zijn functie is binnen de procedure en is vaardig in zijn of haar taak. Nadien worden interventies volgens het actie-reflectiemodel geëvalueerd.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures