27 juli 2021

Marlène Chatrou nieuw lid van de Raad van Bestuur Archipel

Marlène Chatrou nieuw lid van de Raad van Bestuur Archipel

Op 15 november 2021 start Marlène Chatrou als derde lid van de Raad van Bestuur van Archipel. Zij volgt hiermee Monique Hertogs op, die in juni jl. afscheid heeft genomen van Archipel. Marlène vormt samen met Eppie Fokkema (voorzitter) en Katinka van Boxtel de Raad van Bestuur van Archipel.

Marlène Chatrou is van huis uit klinisch psycholoog. Vanaf 2012 heeft zij bestuurlijke ervaring opgedaan bij Kempenhaeghe, het landelijke expertisecentrum voor o.a. complexe slaapproblemen en epilepsie. Kempenhaeghe kent een besturingsfilosofie, waarbij persoonlijk leiderschap de basis is. Een filosofie waar Archipel met haar zelfsturende teams zeer in gelooft.

Marlène draagt bij Archipel de verantwoordelijkheid voor enkele woonzorglocaties én voor de Expertisecentra van Archipel. Archipel biedt vanuit de Expertisecentra begeleiding, behandeling en zorg aan mensen met een zeldzame(r) ziektebeeld. Zoals mensen met het syndroom van Korsakov, met niet-aangeboren hersenletsel, of jonge mensen met dementie. De begeleiding, behandeling en zorg voor meerdere ziektebeelden binnen de Archipel Expertisecentra ontwikkelen zich naar een Regionaal Expertisecentrum (REC) en Marlène stuurt dit proces vanaf november aan.

Marlène Chatrou: “Mijn zorghart wil ik graag inzetten voor dé doelgroep van de toekomst: ouderen. En daarnaast ook nadrukkelijk voor mensen met een zeldzame ziekte die gespecialiseerde behandeling en zorg nodig hebben. Archipels visie op vernieuwende zorg maakt het aantrekkelijk om de uitdagende opdrachten mee vorm te mogen geven.”

Ronald Helder (voorzitter van de Raad van Toezicht van Archipel): “Met Marlène hebben we een ervaren bestuurder in zorg voor speciale doelgroepen benoemd. Zij heeft een uitstekend netwerk in de regio en zal sturing geven aan de uitbouw van de Expertisecentra van Archipel en aan de zorg voor kwetsbare ouderen. ”

Eppie Fokkema: “Fijn dat de driehoofdige RvB weer compleet is; gezien de opgaves waarvoor we staan verwachten we met een ervaren bestuurder als Marlène de professionaliteit en aantrekkingskracht van Archipel te stimuleren en verder te laten groeien, hetgeen goed is voor onze cliënten en medewerkers”.