19 mei 2022

Kamillehof - bijzondere palliatieve zorg

Archipel heeft sinds kort (weer) een afdeling waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen verblijven en liefdevol worden verzorgd als thuis sterven niet mogelijk is en er sprake is van cognitieve problemen zoals dementie. Op 19 mei vond de officiële opening plaats van deze bijzondere afdeling met de naam Kamillehof in Passaat.