12 maart 2024

Promotie-onderzoek: Apathie bij mensen die in het verpleeghuis wonen: een stap vooruit

Promotie-onderzoek: Apathie bij mensen die in het verpleeghuis wonen: een stap vooruit

Op dinsdag 26 maart 2024 om 12:30 verdedigt onze collega Hanneke Nijsten haarproefschrift “Apathy in persons living in nursing homes. Consequences, identification and management”. De plechtigheid vindt plaatst in de Aula van de Radboud University, Comeniuslaan 2 in Nijmegen. De verdediging is ook via een livestream te volgen: www.ru.nl/aula/livestream.

Ongeveer de helft van de verpleeghuisbewoners in Nederland heeft apathie, wat zich uit in verminderd initiatief, interesse en emoties. Om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van apathie bij deze mensen is onderzoek gedaan naar de relatie tussen apathie en het risico op overlijden, en de relatie tussen apathie en de ervaren kwaliteit van leven. Hanneke: ‘Apathie vergroot het risico op overlijden aanzienlijk. Dit risico neemt toe wanneer er meer (ernstiger) apathie is. Daarnaast vonden we dat apathie samenhangt met negatievere oordelen van zorgverleners over de kwaliteit van leven van bewoners. Uit het proefschrift blijkt dat het herkennen en hanteren van apathie lastig is voor naasten en zorgverleners. Samen met naasten en zorgverleners is de praktische tool ‘Samen in Actie bij Apathie’ (SABA) ontwikkeld en uitgeprobeerd.

De materialen en werkwijze van SABA helpen naasten en zorgmedewerkers apathie bij mensen met dementie in het verpleeghuis beter op te merken, te onderzoeken en te onderbreken. Door apathie gericht te herkennen en waar mogelijk te onderbreken hopen we bij te dragen aan het welbevinden van iemand die in een verpleeghuis woont.

✔️ | Ben jij benieuwd naar het proefschrift, de publiekssamenvatting of de tool ‘Samen in Actie bij Apathie’ (SABA)?
§ | Bekijk het proefschrift
§ | Bekijk de publiekssamenvatting
§ | Bekijk de tool Samen in Actie bij Apathie (SABA)