17 november 2021

Oproep: deelnemers voor groepsgesprek over Huntington gezocht

Oproep: deelnemers voor groepsgesprek over Huntington gezocht

De ziekte van Huntington is één van de ziektebeelden waarvoor Archipel gespecialiseerde zorg en behandeling biedt binnen de Archipel Expertisecentra. Archipel is een actief en betrokken deelnemer van het Huntington KennisNet Nederland (HKNN). Vanuit dit netwerk wordt momenteel een landelijke kennisagenda Huntington opgesteld. Deze agenda richt zich op de langdurige zorg. Graag wil HKNN van patiënten, gendragers, risciodragers en naasten weten wat zij belangrijke (toekomstige) thema’s vinden voor deze agenda. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Klik hier voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven voor een eenmalig groepsgesprek.