24 januari 2024

Nieuwe naam voor Dagbesteding: Archipel Doe & Deel

Nieuwe naam voor Dagbesteding: Archipel Doe & Deel

De dagbesteding die Archipel biedt gaat verder onder de nieuwe naam Doe & Deel. Een naam die veel beter aansluit bij onze ouder wordende samenleving waarin mensen langer thuis blijven wonen én bij de strategie van Archipel om de rol in wijken en buurten te vergroten. We willen als Archipel meer zichtbaar en actief zijn in de wijk, op de plek waar steeds meer mensen oud worden. Veel thuiswonende oudere mensen zijn nog (redelijk) vitaal en zelfstandig, maar hebben wel behoefte aan een fijne en passende invulling van de dag. Denk aan een passende dagstructuur en sociaal contact. Daar spelen we met Archipel Doe & Deel op in. De term ‘Doe & Deel’ past ook beter bij wat we doen en klinkt toegankelijker, bij ‘dagbesteding’ denk je al gauw aan zorg. Terwijl het juíst draait om welzijn. Mensen gaan niet meer naar de dagbesteding, ze gaan naar Doe & Deel!

Lees hier het artikel

Doe_Deel.png