15 juni 2022

Archipel verkoopt Dommelhoef aan Stayinc en Trudo

Archipel verkoopt Dommelhoef aan Stayinc en Trudo
Vlnr Eppie Fokkema en Bart Smits (Archipel), Jos Goijaerts (Trudo), Angela Pijnenburg (Wooninc.), Theo van Kroonenburg (Trudo) en Simon Jansen (Stayinc.)

Trudo en Stayinc. hebben gezamenlijk Woonzorgcentrum Dommelhoef aangekocht. Het complex, gelegen op de hoek van de Parklaan en Nachtegaallaan, bestaat uit de monumentale villa Elsheim met daaraan gekoppeld een verpleeghuis. Dommelhoef is overgenomen van Stichting Archipel.

Trudo en Stayinc. (dochteronderneming van Wooninc.) willen op deze bijzondere plek woningen ontwikkelen. Stichting Archipel gaat de locatie op termijn verlaten, maar blijft deze in eerste instantie huren. Hierdoor ontstaat ruimte voor een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden en planvorming. Op 15 juni ondertekenden vertegenwoordigers van de drie organisaties het definitieve koopcontract.

Unieke locatie

Simon Jansen, directeur Stayinc.: “We zijn trots op het bereiken van deze mijlpaal. In een tijd van toenemende woningnood is het gelukt deze unieke locatie in Eindhoven aan te kopen. Naar verwachting blijft Stichting Archipel de locatie de eerste drie tot vijf jaar huren. We nemen dan ook alle tijd om zorgvuldig een proces op te starten met omwonenden, belangenorganisaties, de gemeente en overige belanghebbenden. Gezamenlijk geven we invulling aan het realiseren van broodnodige en betaalbare woningen, met respect voor historie, de monumentale villa en de ruimtelijke omgeving”.

Eppie Fokkema, voorzitter van de raad van bestuur van Archipel: “Met pijn in ons hart doen we afstand van Dommelhoef. Het is een prachtig, monumentaal gebouw op een centrale plaats in de stad. Helaas zijn de mogelijkheden beperkt en de investeringen te hoog om het gebouw geschikt te houden om prettig te kunnen wonen en leven voor onze cliënten.”

Betaalbaar wonen

Jos Goijaerts, directeur-bestuurder van Trudo, bevestigt het belang van het goed doorlopen van dit proces en de nodige procedures. “Ons doel is om hier uiteindelijk vooral appartementen te realiseren. Daarbij gaat het om huur- en koopwoningen, waarbij we streven naar met name woningen in het middensegment. Zo houden we wonen in de stad betaalbaar en bereikbaar. We streven ernaar om in 2025 met de uitvoering te starten”.