11 januari 2022

Archipel, Crystal ICT en Dedalus: samen nog beter

Archipel, Crystal ICT en Dedalus: samen nog beter

Archipel, Crystal ICT en Dedalus zijn een unieke samenwerking aangegaan. Waar samenwerkingen tussen gelijksoortige ICT-dienstverleners niet vanzelfsprekend zijn, gaan Crystal ICT en Dedalus gezamenlijk bijdragen aan een veilig en innovatief ICT landschap voor Archipel.

De samenwerking is tot stand gekomen nadat er tijdens het aanbestedingsproces een koerswijziging is ontstaan. Een goede basis voor ICT is onmisbaar voor de medewerkers in de verpleging en verzorging, facilitair, behandeling en ondersteunende diensten. In plaats van het volledig uitbesteden van de ICT-ondersteuning aan één partner, koos Archipel voor een gelijkwaardige samenwerking tussen drie partijen. De keuze voor de nieuwe partner is gevallen op Crystal ICT en de huidige partner Dedalus blijft ook aan boord.

Dedalus is verantwoordelijk voor het technisch beheer en Crystal ICT voor de ontwikkeling van de digitale werkplek van Archipel. Door deze bundeling van krachten is het mogelijk om binnen afzienbare tijd een enorme sprong voorwaarts te maken zonder hierbij teveel concessies te doen aan de stabiliteit van het huidige netwerk. Ook de transitiekosten worden geminimaliseerd door deze nieuwe manier van samenwerken.

“Archipel speelt binnen de regio Eindhoven een vooraanstaande rol in de ouderen- en gespecialiseerde zorg. We vinden het onze verantwoordelijkheid om oplossingen te blijven zoeken waarmee we onze cliënten en hun naasten de beste ondersteuning kunnen geven die ze nodig hebben en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het werk- en leefplezier binnen Archipel. Wij zijn verheugd met de coalitie van drie en zien uit naar een hoogstaande samenwerking met beiden en samen de ICT droom van Archipel te realiseren,” vertelt Robert Boelhouwer, manager bedrijfsvoering a.i. bij Archipel.