22 november 2023

Agressie vereist integrale aanpak [artikel]

Agressie vereist integrale aanpak [artikel]

"Waar zorgen voor de ander gaat botsen met zorgen voor jezelf, moet je grenzen kunnen en durven stellen. En daar moet je als zorgverlener niet alleen in staan,” vertelt Suzan Linders, programmaleider agressie bij Archipel. Voor het artikel in FMT Gezondheidszorg werd Suzan geïnterviewd over het anti-agressiebeleid bij Archipel. 

Suzan: "De belangrijkste bouwsteen voor beleid is als volgt: de aanpak van agressie gaat uit van het gedrag van de agressor, en houdt geen oordeel in over de persoon. We hebben een visie uitgewerkt op welk gedrag we ongewenst, maar emotioneel voorstelbaar vinden, welk gedrag we aanmerken als grensoverschrijdend en wanneer we gedrag onacceptabel noemen. En ondertussen ont­wikkelden we een functieprogramma over omgang met agressie, met een integrale aanpak: de hele organisatie doet mee, alle vestigingen hebben gelijke uitgangspunten en elke zorgmedewerker doorloopt een training."

Lees het artikel Agressie vereist integrale aanpak