Menu

Wat kan begeleid werken voor jou betekenen?

Binnen Archipel creëren we ruimte voor werk- en/of werkervaringsplekken voor mensen die een afstand hebben tot de artbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen die onder de Participatiewet/garantiebanen vallen (bijvoorbeeld Wajong, WIA, bijstand, sociale werkvoorziening etc.). Archipel vindt het belangrijk om ook deze mensen te begeleiden naar een passende werkplek. Er zijn verschillende subsidie- en contractmogelijkheden:

  • Een 'begeleid werk'-contract.
  • Een detacheringsovereenkomst.
  • Een werkervaringsplek.
  • Een stagecontract.
  • Een vrijwilligerscontract.
  • Een participatiecontract.

Medewerkers die begeleid werk verrichten, worden meestal ingezet op zorgondersteunende of facilitaire werkzaamheden.

In de film van Frank ziet u hoe het begeleid werken in Eerdbrand is.

Voor alle vragen over begeleid werken en de mogelijkheden die Archipel biedt kunt u contact opnemen met Elise Habraken, consulent begeleid werken; telefonisch 06 52 28 79 75 of via e-mail: elise.habraken@archipelzorggroep.nl