Menu

Wondzorg

De wondpoli

Een huidaandoening heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Pijn en ongemak als gevolg van een huidaandoening dienen zoveel mogelijk voorkomen dan wel gereduceerd te worden. Voor mensen met (complexe) wonden of slecht genezende wonden, zoals doorligwonden of een open wond aan het been heeft Archipel daarom de Wondpoli opgericht. Tijdens het bezoek van de specialist of tijdens het spreekuur kunnen mensen terecht bij een gespecialiseerde wondverpleegkundige voor behandeling van een acute of chronische wond.

Bij een wond is snel handelen essentieel om erger te voorkomen. Het zoeken naar de oorzaak (voeding, schoeisel, etc.) en het inzetten van de juiste wondzorg vereist multidisciplinair overleg en betrokkenheid. Bij de wondpoli van Archipel zijn dan ook verschillende professionals werkzaam zodat er samen gekeken kan worden hoe de (doorlig)wond behandeld kan worden zodat dit in de toekomst wellicht voorkomen kan worden.

Waarvoor kunt u bij de wondpoli terecht?

De wondpoli van Archipel biedt advies en behandeling bij:

  • Algemene wonden, bijvoorbeeld skin-tears, smetten, vervolg behandelingen na operatie;
  • Doorligwonden (decubitus) en vochtletsel;
  • Huiddefecten n.a.v. vaatproblematiek;
  • Diabetische huidaandoeningen;
  • Chronische wonden;
  • Chronische ulcera inclusief compressief zwachtelen.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van het huiddefect. Tijdens het eerste bezoek zal er samen met de wondverpleegkundige gekeken worden hoe de wond het beste kan worden behandeld. Gedurende de behandeling zal de wond veranderen. Hierdoor zal de behandeling regelmatig bijgesteld worden.
Tijdens de behandeling van uw wond is er ook aandacht voor de problemen die indirect te maken hebben met uw wond. Indien nodig zullen er andere deskundigen bij de behandeling worden betrokken.

Specialistische wondzorg

De wondpoli is onderdeel van het Archipel Kenniscentrum, bestaande uit locaties Dommelhoef en Landrijt. Op deze locaties wordt kennis en expertise opgebouwd, toegepast en geborgd. Ook voor wondzorg en decubitus is een speciaal programma ontwikkeld. Hierin is de meest actuele kennis op dit gebied gebundeld. Daar profiteert elke cliënt binnen Archipel van, ook de bezoekers van de polikliniek.

Wat maakt de wondpoli van Archipel zo bijzonder?

De wondpoli van Archipel is een schoolvoorbeeld van multidisciplinaire samenwerking: alleen het goede verbandmateriaal aanleggen is niet voldoende. Preventie, goede voeding, goed schoeisel, goed zitten en liggen, zijn allemaal facetten die van even groot belang zijn om een optimaal resultaat te kunnen bewerkstellingen. Bij de wondpoli wordt er dan ook verder gekeken dan alleen naar het herstellen van de wond. Er wordt ook gekeken hoe de wond in de toekomst voorkomen kan worden.

Archipel Polikliniek

De poliklinische wondbehandeling vindt plaats op twee locaties, namelijk vanuit Eindhoven en vanuit Best.

De adresgegevens zijn:
Wondpoli Eindhoven, Frederiklaan 189-B, 5616 NG Eindhoven
Openingstijden: Dondermiddagmiddag van 14.00 uur t/m 16.00uur.

Wondpoli Best, Nazarethstraat 10, 5683 AP Best
Openingstijden: Dinsdagmiddag van 11.00 uur t/m 13.00uur.

Verwijzing van uw huisarts of specialist

Voor een behandeling door de wondverpleegkundige heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken met de wondverpleegkundige of wilt u meer informatie? Bel ons op 040-2646464 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling op 040-2610102.