Menu

Wachttijd polikliniek psychologie

Actualisatie datum: 20 februari 2019

Aanmeldingswachttijd*
Er is een wachttijd vanaf de aanmelding tot aan de intake. Deze wachttijd is momenteel vier weken.
De aanmeldingswachttijd is voor alle problematiek hetzelfde. De aanmeldingswachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

Behandelingswachttijd
De behandelingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Deze wachttijd is drie weken.

Bij lange wachttijden
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekering kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

*: Aanmeldingswachttijd is de wachttijd van het moment dat de cliënt contact opneemt met de zorgaanbieder voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt. Deze wachttijd moet actueel zijn.