Menu

Droom van Campus Westerwind

 Mensen met een beperking (m.n. mensen met dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel, verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening) worden voortdurend op hun onmogelijkheden aangesproken en apart gezet in specifieke voorzieningen. Onze droom is dat deze mensen deel uit kunnen blijven maken van de "normale" samenleving en blijven ervaren dat ze er toe doen en nog heel veel kunnen betekenen voor anderen. In onze droom wordt ook het traditionele beeld van zorgafhankelijke cliënten enerzijds en alwetende professionele hulpverleners anderzijds geslecht. Daarom hebben we samen met andere partners een campus opgericht: Campus Westerwind. Ons ideaal van de campus is, dat hier de (resterende) mogelijkheden, talenten en ambities van cliënten ten volle worden benut. Op de campus ontmoeten verschillende doelgroepen elkaar (ook jongeren) en staan vitaliteit, individuele ontplooiing en gezamenlijk produceren centraal. Nu al is er o.a. een atelier, een bakkerij en een houtbewerking. We hebben de droom, dat iedereen hier op de eerste plaats een Campusmedewerker is, collega's onder elkaar. Het onderscheid tussen cliënt en hulpverlener vervaagt.

 

Wat met een donatie

Met een donatie kunnen we er voor zorgen dat alle deelnemers, ondanks forse (cognitieve) beperkingen toch hun bijdrage kunnen leveren aan het maken van eindproducten, die op de markt kunnen worden gebracht (via internet, eigen netwerken, een eigen winkel). De opbrengsten worden weer gebruikt voor de inkoop van materialen e.d.

Daarvoor is het nodig dat (voor onze cliënten te complexe activiteiten) worden verdeeld in beknopte, aangepaste deelactiviteiten, die met specifieke aanwijzingen en specifieke hulpmiddelen door hen zijn uit te voeren.

Met een donatie kunnen we :

  • iemand inhuren, die voor een aantal producten het productieproces kan ontleden in kleine en aan de specifieke beperkingen van cliënten aangepaste deelactiviteiten; daarvoor is zowel kennis van doelgroepen/ziektebeelden nodig als kennis van materialen en van het productieproces
  • instrumenten en apparaten aanschaffen/aanpassen (samen met de cliënten zelf), die het voor hen mogelijk maken om met de verschillende materialen om te gaan.

Steun ons met een stem via: www.ing.nl/stemnederlandvooruit
en zoek op postcode: 5683 BE of op initiatief: Stichting Archipel