Archipel Nazareth Parijs

Op deze pagina vind je concrete informatie over de afdeling Parijs. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.
 

Doelgroep    Psychogeriatrie
Wonen   1 huiskamer, 10 1-persoonskamers met eigen badkamer/toilet
Expertise Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Structuur, duidelijkhei- en veiligheid bieden
Alert op onverwachte situaties
Vertrouwen creëren door een band op te bouwen
Empathisch directieve benaderingswijze
Assertiviteit
Cliënten  10
Ziektebeelden Alzheimer
CVA
Diverse somatische/geestelijke ziektebeelden

Algemene informatie Nazareth

Instroom   Thuis-Archipel-GGZ-Collega instellingen
Uitstroom Zorgvraag is beantwoord, overplaatsing of overlijden
Functie-programma's Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling
Disciplines      Arts, Psycholoog, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Diëtiste, Logopediste, verpleegkundig specialist, Tandarts, Tandtechnicus, Dagbestedingscoach, Geestelijke verzorgers
Overlegvormen MDO
Artsvisite
Casusbespreking
Teamoverleg
Bewonersoverleg
Werkbegeleidersoverleg
Contactverzorgende overleg
Aandachtsveldersoverleg
Familiegesprek/familie avond
Aandachtspunten   Werken vanuit zorgleefplan/ PDA’s van de client
Zelfsturende team met een teamcoach als vraagbaak
Diensten draaiende conform inplanning/ flexibel opstellen
Deskundige medewerkers Zorghulp
Helpende +
Woonbegeleider
Woonondersteuner
Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4
Leerling niveau 3
Stagiaires
Kwaliteit    Archipel werkt met het (Kwaliteits)Kompas
Afspraken  Schouders/ knieën en decolleté bedekken/ geen korte rokjes
Lange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/of gelakte (nep)nagels
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig  
Naambadge dragen

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures