Archipel Nazareth London

Op deze pagina vind je concrete informatie over de afdeling London. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.

Doelgroep          Psychogeriatrie
Wonen       1 huiskamer, 1 tuinkamer, 10 1-persoonkamers met eigen badkamer
Expertise Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Structuur, duidelijkheid en veiligheid bieden
Alert op onverwachte situaties
Vertrouwen creëren door een band op te bouwen
Empathisch directieve benaderingswijze
Assertiviteit
Cliënten   10
Ziektebeelden    Diverse vormen van dementie zoals Alzheimer en vasculaire dementie
Diverse somatische/geestelijke ziektebeelden

Algemene informatie Nazareth

Instroom Thuis-Archipel-GGZ-Collega instellingen Ziekenhuis
Uitstroom Zorgvraag is beantwoord, overplaatsing of overlijden
Functie-programma's Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling
Disciplines    Arts, Psycholoog, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Diëtiste, Logopediste, Tandarts, Tandtechnicus, Dagbestedingscoach, Geestelijke verzorgers
Overlegvormen  MDO + ZAP (Zorg-Arts-Psycholoog)
Artsvisite
Casusbespreking
Teamoverleg
Bewonersoverleg
Werkbegeleidersoverleg
Contactverzorgende overleg
Aandachtsveldersoverleg
Familiegesprek
Aandachtspunten    Werken vanuit zorgleefplan/ PDA’s van de client
Zelfsturende team met een teamcoach als vraagbaak
Diensten draaiende conform InPlanning
Deskundige medewerkers  Helpende +
Woonbegeleider
Woonzorgbegeleider
Woonondersteuner
Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4
Leerling niveau 2, 3 en 4
MMZ Stagiaires
Kwaliteit         Archipel werkt met het (Kwaliteits)Kompas
Afspraken      Schouders/ knieën en decolleté bedekken/ geen korte rokjes
Lange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/of gelakte (nep)nagels
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig    
Naambadge dragen

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures