Archipel Nazareth Den Bosch

Op deze pagina vind je concrete informatie over de afdeling Den Bosch. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.
 

Doelgroep      Psychogeriatrie
Wonen    

1 huiskamer met ruim balkon, 10 1-persoonskamers met eigen badkamer

Expertise   Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Structuur, duidelijkheid en veiligheid bieden
Alert op onverwachte situaties
Vertrouwen creëren door een band op te bouwen
Empathisch directieve benaderingswijze
Assertiviteit
Cliënten       10
Ziektebeelden Alzheimer
Diverse somatische/geestelijke ziektebeelden

Algemene informatie Nazareth

Instroom    Thuis-Archipel-GGZ-Collega instellingen
Uitstroom Zorgvraag is beantwoord, overplaatsing of overlijden
Functie-programma's Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling
Disciplines Arts, Psycholoog, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Diëtiste, Logopediste, Tandarts, Tandtechnicus, Dagbestedingscoach, Geestelijke verzorgers
Overlegvormen      MDO
Artsvisite
Casusbespreking
Teamoverleg    
Bewonersoverleg
Werkbegeleidersoverleg
Contactverzorgende overleg
Aandachtsveldersoverleg
Familiegesprek
Aandachtspunten    Werken vanuit zorgleefplan/ PDA’s van de client
Zelfsturende team met een teamcoach als vraagbaak
Diensten draaiende conform InPlanning
Deskundige medewerkers  Zorghulp
Helpende +
Woonbegeleider
Woonzorgbegeleider
Woonondersteuner
Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4
Leerling niveau 3 en 4
MMZ  Stagiaires
Kwaliteit Archipel werkt met het (Kwaliteits)Kompas
Afspraken      Schouders/ knieën en decolleté bedekken/ geen korte rokjes 
Lange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/of gelakte (nep)nagels
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig  
Naambadge dragen

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures