Archipel Nazareth Best

Op deze pagina vind je concrete informatie over de afdeling Best. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.

Doelgroep     Psychogeriatrie
Wonen     1 grote huiskamer, 10 1-persoonskamers met badkamer
Expertise Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Structuur, duidelijkheid en veiligheid bieden
Alert op onverwachte situaties
Vertrouwen creëren door een band op te bouwen
Empathisch directieve benaderingswijze
Assertiviteit
Cliënten  10
Ziektebeelden     Alzheimer en vasculaire dementie
Diverse somatische/geestelijke ziektebeelden

Algemene informatie Nazareth

Instroom  Thuis-Archipel-GGZ-Collega instellingen
Uitstroom   Overplaatsing of overlijden
Functie-programma's Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling
Disciplines    Arts, Psycholoog, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Diëtiste, Logopediste, Tandarts, Tandtechnicus, Dagbestedingscoach, Geestelijke verzorgers
Overlegvormen   MDO
Artsvisite
Casusbespreking
Teamoverleg
Bewonersoverleg
Werkbegeleidersoverleg
Contactverzorgende overleg
Aandachtsveldersoverleg
Familiegesprek
Aandachtspunten  Werken vanuit zorgleefplan/ PDA’s van de client
Zelfsturende team met een teamcoach als vraagbaak
Diensten draaiende conform InPlanning
Deskundige medewerkers

Helpende +
Woonbegeleider
Woonondersteuner
Verzorgende
Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4
Leerling niveau 2 en 3 (enkel 1ste jaars)
Stagiaires

Kwaliteit             Archipel werkt met het (Kwaliteits)Kompas
Afspraken Schouders/ knieën en decolleté bedekken/ geen korte rokjes
Lange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/of gelakte (nep)nagels
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig
Naambadge dragen

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures